Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Kruszewnia (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Małgorzata Markiewicz, ul. Spółdzielcza 8, tel. kom. 510 031 940

e-mail: kruszewnia@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Beata Kawczyńska
  • Janusz Wojciechowski
  • Sandra Wieteska
  • Justyna Marcinkowska
  • Justyna Przybylak

Powierzchnia: 242,1 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Kruszewnia na dzień 30.06.2020:

- 503.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Zakup gruntu w Kruszewni z przeznaczeniem na teren rekreacyjny, w tym: 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
- Towar 0,00 0,00 0,00 0,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
2. Spotkania integrujące społecznośc lokalną, w tym: 4 890,00 4 890,00 0,00 4 890,00
- Towary 1 890,00 1 890,00 0,00 1 890,00
- Usługi 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Doposażenie świetlicy, w tym: 500,00 500,00 0,00 500,00
- Towary 500,00 500,00 0,00 500,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Doposażenie placu zabaw, w tym: 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00
- Towary 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 17 890,00 17 890,00 0,00 17 890,00

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu placu zabaw 8 290,00 8 279,43 10,57
2. Organizacja imprez kulturalnych sportowych dla mieszkańców, w tym dla dzieci 7 500,00 7 495,90 4,10
3. Zakup tabliczy ogłoszeniowej dla os. Izabelin 300,00 300,00 0,00
Ogółem: 16 090,00 16 075,33 14,67

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze integracyjnym 2 001,00 2 000,71 0,29
2. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci 597,00 589,04 7,96
3. Doposażenie świetlicy 2 000,00 1 999,78 0,22
4. Remont świetlicy 10 728,00 10 727,85 0,15
Ogółem: 15 326,00 15 317,38 8,62

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Kruszewnia - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Kruszewnia (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Kruszewnia (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Kruszewnia - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2267 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010