Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Garby (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Bogdan Krych, ul. Spółdzielcza 3B/11, tel. 602 185 601, e-mail: bogdan.krych@wp.pl

e-mail2: garby@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Eugeniusz Kucharski
  • Stefan Matuszczak
  • Maria Nowomiejska
  • Leszek Staniewski
  • Aleksander Szaroleta
  • Agnieszka Struk

 

Powierzchnia: 480,5 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa na dzień 30.06.2020:

- 687.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r.
Zadanie Plan na rok 2015 Wykorzystanie na dzień 31.12.2015 Środki niewykorzystane
1. Spotkania integrujące społecznośc lokalną 5 030,00 4 302,00 728,00
2. Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach 10 000,00 9 963,00 37,00
3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw 4 000,00 3 888,61 111,39
OGÓŁEM 19 030,00 18 153,61 876,39

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Imprezy integracyjne o charakterze sportowym i kulturalnym 5 000,00 4 997,38 2,62
2. Równanie dróg na terenie Garbów 5 000,00 5 000,00 0,00
3. Modernizacja placu zabaw w Garbach 6 850,00 6 777,30 72,70
OGÓŁEM 16 850,00 16 774,68 75,32

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw 10 000,00 9 919,78 80,22
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych 5 812,00 4 844,55 967,45
OGÓŁEM 15 812,00 14 764,33 1 047,67

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Garby - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Garby (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Garby (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Garby - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2259 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010