Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Bogucin (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Patrycja Koralewska, ul. Sosnowa, tel. 510 031 934, e-mail: bogucin@soltys.swarzedz.pl

 

 

 

 

Rada Sołecka:

  • Katarzyna Okupnik
  • Michał Sadowski
  • Alicja Staniszewska
  • Andrzej Kubicki
  • Agnieszka Stachowiak
  • Wojciech Matecki

 

Powierzchnia: 145,6 ha

Liczba stałych mieszkańców sołectwa Bogucin na dzień 30.06.2020:

- 1007.

Fundusz sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r.
Zadanie Plan na rok 2015 Wykorzystanie na dzień 31.12.2015 Środki niewykorzystane
1. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 1 200,00 1 200,00 0,00
2. Utrzymanie terenów zielonych przy Orliku 1 500,00 1 475,44 24,56
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa 18 140,00 17 991,21 148,79
4. Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną 10 000,00 9 663,77 336,23
OGÓŁEM: 30 840,00 30 330,42 509,58

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zakup wyposażenia do organizacji imprez 5 500,00 5 120,60 379,40
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych 9 190,00 8 363,10 826,90
3. Zabezpieczenie rowu melioracyjnego przy Orliku 2 000,00 1 999,99 0,01
4. Ustawienie gablot 7 000,00 5 301,80 1 698,20
5. Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw 1 500,00 1 463,70 36,30
6. Zagospodarowanie terenu przy przystanku 4 000,00 4 000,00 0,00
OGÓŁEM: 29 190,00 26 249,19 2 940,81

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy Orliku 20 593,00 20 515,98 77,02
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych 8 000,00 5 879,30 2 120,70
OGÓŁEM: 28 593,00 26 395,28 2 197,72

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Bogucin - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Bogucin (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Bogucin (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Bogucin - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2258 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010