Instrukcja

  • W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 28.09.2018 roku kończą 16 rok życia.
  • Można oddać po jednym głosie w każdej kategorii zaznaczając kółko po lewej stronie projektu. Nie ma konieczności oddawania głosu w każdej kategorii.
  • Klikając znaczek oznaczony znakiem zapytania, po prawej stronie projektu, rozwijamy skrócony opis projektu.
  • Głosujemy do 28 września 2018 do godziny 15.30.
  • UWAGA: Głosować można tylko raz, nie ma możliwości późniejszej korekty oddanego głosu.
  • Oddanie głosu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Klauzula Informacyjna

Projekt Główny


Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicznego wraz z wyposażeniem. W obserwatorium znajdą się: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. Z obserwatorium będą mogły korzystać placówki szkolne i naukowe, mieszkańcy oraz turyści. Swarzędzkie Gwiezdne Wrota mogą być zarówno miejscem do wieczornych i nocnych obserwacji nieba, jak również bazą edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Dla mieszkańców obiekt ma być otwarty, a korzystanie z niego darmowe.

Park rowerowy ze znakami drogowymi dla dzieci i młodzieży wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych, po południowej stronie Swarzędza. Dodatkowo wybiegiem dla psów i kilkoma miejscami postojowymi na samochody. Możliwość modułowego wykonywania prac w zależności od kosztów na poszczególnych etapach.

Projekt Lokalny


Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni wybiegowej dla psów. Ogrodzony teren o podłożu trawiastym o powierzchni 1250 m2 w rejonie osiedli północnych i w pobliżu Jeziora Swarzędzkiego – trójkątny pas zieleni przy Alei im. Henryka Błachnio.

Projekt boiska wielofunkcyjnego do tenisa, siatkówki i koszykówki. Pozwoli on w przyszłości ubiegać się o środki na jego realizację + ogrodzenie terenu.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla ulic: Szparagowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie.

Projekt, a w dalszej perspektywie budowa przedłużenia ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż linii brzegowe Jeziora Swarzędzkiego umożliwi bezpieczne przemieszanie się rodzin z dziećmi oraz osób korzystających aktywnie z wypoczynku.

Opracowanie dokumentacji pod budowę ulicy Południowej w Kobylnicy.

Projekt Dodatkowy


Opracowanie dokumentacji pod adaptację terenu Ośrodka Kultury. Adaptacja uwzględnia parking oraz zadaszone wiaty rowerowe.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na terenie tzw. Osiedla Muzyków w Gruszczynie. Obejmuje m.in.: nasadzenia zieleni, wyznaczenie pola na ognisko, stolik szachowy oraz budowę mini boiska sportowego wraz z piłko chwytami.

Projekt zakłada utworzenie w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu ogólnodostępnego stanowiska umożliwiającego skorzystanie z zasobów biblioteki osobom mającym problemy ze wzrokiem: niedowidzącym, niewidomym i starszym, wyrównując w ten sposób ich szanse w dotarciu do świata literatury.

Przygotowanie i zamontowanie kilkudziesięciu tablic zawierających informacje o postaciach historycznych będących patronami ulic w Swarzędzu.

„Dąbki” to zwyczajowa nazwa boiska i placu zabaw we wsi Wierzenica. Ten uroczy zakątek otoczony drzewami na skarpie doliny rzeki Głównej jest ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Projekt obejmuje gruntowną modernizację terenu rekreacyjno-sportowego wraz z doposażeniem.

Dane osobowe