Swarzędzkie Centrum 
Historii 
i Sztuki

Budżet Obywatelski
2017

Wygrany projekt główny Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2017

Rewitalizacja historycznego układu drogowego
Wierzenica

Budżet Obywatelski 
2017

Projekt dodatkowy Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2017

Wybieg dla psów

Budżet Obywatelski
2016

Projekt dodatkowy Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2016

Ścieżka 
rowerowo-biegowa wzdłuż 
Jeziora Swarzędzkiego

Budżet Obywatelski
2016

Projekt główny Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2016

Boisko do hokeja na trawie przy SP5

Budżet Obywatelski
2018

Projekt lokalny Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2018

Budowa integracyjnego placu sportowo
- rekreacyjnego 
w Kobylnicy

Budżet Obywatelski 
2017

Projekt lokalny Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2017