Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Archiwalne (2021)


Konsultacje społeczne w zakresie aktów prawa miejscowego


KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO - uchwał w sprawie:

regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swarzędz

oraz

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2022 r. Gmina Swarzędz przestaje być członkiem Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Zadania związane z organizacją systemu gospodarki odpadami należące dotychczas do ZM GOAP wrócą do gminy.

Od 16.08.2021 do 17.09.2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w zakresie zapisów uchwał (przyjętych w czerwcu br. przez Radę Miejską w Swarzędzu) w sprawie:

  • regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Swarzędz
    tzw. Regulamin (2.8MB .pdf),
  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
    i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. Uchwała szczegółowa (1.6MB .pdf).

Państwa zdanie jest dla nas ważne, dlatego też zapraszamy do przekazania Państwa opinii.

Co należy zrobić, aby przekazać opinię?

W celu przekazania propozycji zmian do ww. aktów prawa miejscowego konieczne jest spełnienie kilku prostych warunków, takich jak:

1. Wypełnienie formularza w postaci tabelarycznego zestawienia (48KB .doc)

2. Przesłanie w terminie od 16 sierpnia do 17 września br. wypełnionego w całości formularza na adres e-mail: konsultacjespoleczne@swarzedz.pl w dwóch postaciach:

  • opatrzonego podpisem osoby składającej propozycję zmiany lub osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu danego podmiotu chcącego wyrazić swoją opinię (np. skan wydrukowanego i podpisanego formularza)
  • w formie edytowalnej (word/dokument tekstowy).

Uwaga!

Obecnie realizowana umowa dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Swarzędz obowiązuje do czerwca 2022 r. Dlatego też istotne jest, aby w najbliższym czasie zostały opracowane ostateczne, docelowe regulacje (akty prawa miejscowego), które będą stanowiły podstawę prac nad nowym przetargiem dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Analizie zostaną poddane tylko sugestie zmian przekazane zgodnie z powyższymi wytycznymi: czyli przesłane w określonym czasie, w formie kompleksowo wypełnionego odpowiedniego formularza (w dwóch postaciach) na wskazany adres e-mail.

Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.