Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

ePUAP – w swarzędzkim ratuszu potwierdzisz Profil Zaufany

07.03.16

Od 29 marca br. w Swarzędzu można dokonać potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Przypomnijmy, że ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu na stronie www.epuap.gov.pl.

Natomiast Profil Zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2.
Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Punkt potwierdzający na terenie Gminy Swarzędz znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, w Biurze Obsługi Interesanta przy stanowisku nr 4.

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu, następnie weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji danych, uprawniony urzędnik potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Magdalena Dudzińska