Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Początek rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego - umowa podpisana

19.07.11

15 lipca 2011 roku Gmina Swarzędz podpisała umowę z firmą AERATOR Stanisław Podsiadłowski, na wykonanie zadania pod nazwą: Kompleksowa rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu za pomocą mobilnego aeratora pulweryzacyjnego i aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym. Wartość umowy to 420 000zł.

Zamówieniem objęta jest kompleksowa rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego mająca na celu stworzenie funkcji turystyczno – rekreacyjnej tego zbiornika, w ramach budowy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Miasta i Gminy Swarzędz.

Rekultywacja polegała będzie na:

1. dostarczeniu, usytuowaniu i uruchomieniu aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym, wyposażonym w system dozowania koagulantów;

2. przeprowadzeniu trzykrotnej tzw. mobilnej aeracji pulweryzacyjnej połączonej ze strącaniem fosforu, polegającej na „uprawieniu” całego jeziora mobilnym aeratorem pulweryzacyjnym, poprzez wprowadzanie do wody siarczanu żelazowego razem z tlenem, tzw. zabieg precyzyjnej inaktywacji fosforu, w celu szybkiego doprowadzenia jeziora do równowagi biochemicznej.

Zadanie zostanie zrealizowane w etapach:

I – dostawa, zainstalowanie i uruchomienie aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym, wyposażonego w system inaktywacji fosforu na Jeziorze Swarzędzkim wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz – realizacja do 30.09.2011,

II - wykonanie pierwszego zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni całego Jeziora Swarzędzkiego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz oraz wykonanie pierwszej biomanipulacji – realizacja do 30.11.2011,

III - wykonanie drugiego zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni całego Jeziora Swarzędzkiego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz – realizacja do 30.04.2012

IV - wykonanie trzeciego zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni całego Jeziora Swarzędzkiego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz oraz wykonanie kolejnej biomanipulacji – realizacja do 30.07.2012,

V – Opracowanie raportu końcowego obejmującego wyniki badań prowadzonych w okresie całej rekultywacji – realizacja do 12.12.2012

W ramach zadania prowadzony będzie monitoring jakości wód Jeziora Swarzędzkiego, w celu określenia efektywności prowadzonych zabiegów rekultywacyjnych.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zorganizować kąpielisko i mieszkańcy będą mogli korzystać z kąpieli w Jeziorze Swarzędzkim.

Czynimy starania w celu wykorzystania pięknych terenów naszego miasta pod kątem wypoczynku i rekreacji. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżki zdrowia oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego są pierwszymi krokami do osiągnięcia tego celu. Mamy nadzieję, że rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego przyniesie spodziewane efekty i możliwe będzie utworzenie bezpiecznego kąpieliska.

/ros/