Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu

12.11.10

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006. W dniu 08 grudnia 2006 roku Gmina Swarzędz podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu”.
Wartość całej inwestycji wyniosła 9 654 608,18 PLN, w tym:
- Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: 6 277 168,35 PLN
oraz:
3 377 439,83 PLN z budżetu Gminy Swarzędz,

W Swarzędzu budowa rozpoczęła się w lipcu 2006 r., a całkowite zakończenie wszystkich robót nastąpiło 12 maja 2008r. Wybudowany został przejazd pod torami kolejowymi, całkowicie przebudowano ulicę Kirkora od ul. Poznańskiej do ul. Granicznej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudowały wiadukt oraz infrastrukturę kolejową. Cały odcinek drogi posiada kanalizację deszczową. W ramach tej inwestycji ulice Miodowa i Rzemieślnicza zyskały wjazd do jezdni ulicy Kirkora, zbudowany został również dojazd do ogródków działkowych. Podczas budowy konieczne było przełożenie magistrali wodociągowej, kanałów sanitarnych, kabli telefonicznych i energetycznych. Otwarcie tunelu w ulicy Kirkora dla ruchu drogowego nastąpiło 24 lipca 2007 r.
Tunel pod torami zbudowany został obok istniejącego przejazdu, z którego przez prawie cały czas budowy można było korzystać.
Dzięki tej inwestycji radykalnie poprawił się układ komunikacyjny Swarzędza, a mieszkańcy południowych osiedli zyskali możliwość korzystania z bezkolizyjnego połączenia z drogą krajową nr 92. Skróceniu uległ czas przejazdu przez skrzyżowanie, zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników drogi i ruchu kolejowego, nastąpiła poprawa warunków życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Projekt obejmował:
- przebudowę ulicy Kirkora,
- przebudowę zjazdu z ulicy Kirkora do stacji benzynowej,
- przebudowę ulicy Miodowej,
- budowę nowego odcinka drogi łączącego ulicę Kirkora z ulicą Graniczną,
- budowę dojazdu do ogródków działkowych,
- budowę nowego odcinka drogi łączącego ulicę Graniczną z Sekcją Zasilania Elektroenergetycznego,
- budowę schodów i chodnika łączącego ulicę Kirkora z ulicą Szumana i Przybylskiego,
- budowę systemu odwodnienia dróg,
- budowę oświetlenia dróg wraz zasilaniem,
- przebudowę istniejącej i budowę nowej sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem,
- usunięcie kolizji sieci energetycznej z projektowanym układem drogowym,
- usunięcie kolizji sieci wodociągowej z projektowanym układem drogowym,
- usunięcie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanym układem drogowym,
- usunięcie kolizji sieci gazowej z projektowanym układem drogowym,
- usunięcie kolizji sieci teletechnicznej z projektowanym układem drogowym.