Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Swarzędz dla klimatu: pierwszy krok w stronę zeroemisyjności w sferze transportu

22.11.21

W połowie listopada br. wśród użytkowanych pojazdów realizujących zadania własne Gminy Swarzędz znalazł się pierwszy samochód o napędzie w pełni elektrycznym. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tysięcy, zobowiązane są do wykorzystywania pojazdów charakteryzujących się brakiem emisji spalin przy realizacji swoich zadań własnych. Obowiązek ten dotyczyć będzie samochodów obsługujących urzędy, pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców, a także autobusów komunikacji miejskiej.

Od 1 stycznia 2025 roku minimalny udział takich pojazdów poza sferą transportu publicznego wyniesie 30% i obejmie również podmioty zewnętrzne realizujące zadania publiczne na zlecenie Gminy. Podobny minimalny wskaźnik będzie dotyczyć autobusów komunikacji miejskiej, ale wymóg ten będzie obowiązywać od 1 stycznia 2028 roku. Dodatkowo przepisy przejściowe zobowiązują gminy do uzyskania progów pośrednich (np. od 1.1.2022 wskaźnik dla pojazdów innych niż autobusy będzie wynosić 10%).

Pozostaje mieć przy tym nadzieję, że również energia elektryczna niezbędna do ładowania takich pojazdów, w znacznej części będzie pochodzić ze źródeł nisko lub zeroemisyjnych.

Samochód właśnie wyjechał w pierwszy służbowy kurs.

/ms/

fot. umig