Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Podatki płaćmy u siebie. Warto!

03.03.21

Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu Gminy, na terenie której Państwo mieszkają. We własnym interesie - podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. Wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując Swarzędz, jako miejsce zamieszkania.

Szanowni Mieszkańcy! Budżet gminy umożliwia realizację zadań przewidzianych dla samorządu terytorialnego i tym samym pozwala na spełnianie potrzeb i oczekiwań kierowanych przez jej mieszkańców. Jednym z podstawowych zadań Burmistrza jest efektywne gospodarowanie naszym wspólnym dobrem oraz dbanie o to, aby środki do dyspozycji były jak największe. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że wiele osób zamieszkałych na naszym terenie posiada zameldowanie w innej gminie lub mieście. W takich przypadkach część płaconego przez tych mieszkańców podatku od osób fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin i miast, a nie budżet Swarzędza.

Warto dodać, że część płaconego przez każdego z nas podatku PIT jest zasadniczym źródłem dochodu Gminy, na terenie której Państwo mieszkają. Jeśli, przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku dochodowego, to do budżetu gminy lub miasta, które Państwo wskażecie w PIT trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których Państwo, na co dzień korzystają, m.in. na: oświatę, sport, budowę dróg czy też wsparcie działalności kulturalno-oświatowej gminy.

Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o wspólną odpowiedzialność za dochody naszej Gminy i chcemy zachęcić do płacenia podatków tu, gdzie na co dzień żyjemy. Aby Państwa podatki trafiły do budżetu Swarzędza wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując w części B.2 Swarzędz, jako miejsce zamieszkania. Im szybciej dokonają Państwo aktualizacji danych, tym szybciej Państwa podatki będą pracować na rzecz naszej Gminy.

Z końcem kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2020 rok. Wykorzystajmy ten moment i zdecydujmy, gdzie powinna trafiać część płaconego przez nas podatku dochodowego. Wszyscy pragniemy, by w naszej Gminie żyło się lepiej.

Dziękujemy Państwu za poparcie tej akcji.

/umig/