Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Fundusze unijne dla Swarzędza - policzmy rzetelnie

24.02.21

W mediach społecznościowych pojawiły się ostatnio niezgodne z rzeczywistością informacje na temat skuteczności poszczególnych gmin powiatu poznańskiego w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Z zestawienia zamieszczonego m.in. na facebookowym profilu p. Ryszarda Pomina i udostępnianego przez niektórych użytkowników FB, wynika jakoby Gmina Swarzędz w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020  pozyskała raptem 677 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co plasowałoby nas pod koniec stawki 17 sąsiednich samorządów.

Autor tych informacji, powołując się na analizy dr Bartłomieja Kołsuta z UAM w Poznaniu, nie dość, że ogranicza się do ocen na podstawie takiego tylko przelicznika, to jeszcze wylicza go w sposób absolutnie błędny. A oto, jakie są fakty na temat środków pozyskanych przez Gminę Swarzędz w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020 (bez programu PROW):

Wartość środków pozyskanych z UE:                          66,5 mln zł,

w tym m.in.:

► projekty z mobilności ZIT (WRPO 2014+):               26,1 mln zł

► pozostałe:                Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, WRPO 2014+ (EFS), ZM Puszcza Zielonka (PZ IV i V)

Jak podaje GUS,  nasza gmina w 2019 r. liczyła 51 522 mieszkańców, łatwo zatem wyliczyć, że wartość środków pozyskanych z UE na 1 mieszkańca Swarzędza wyniosła 1.291,93 zł, a więc dwukrotnie więcej, niż wykazano w cytowanym zestawieniu. Kwota ta plasuje Gminę Swarzędz w ścisłej czołówce - przed Bukiem, Czerwonakiem, Puszczykowem, Kostrzynem, Mosiną, Dopiewem, Luboniem, Stęszewem,  Kórnikiem, Komornikami i Murowaną Gośliną.

Oceniając skuteczność w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy spójrzmy przy okazji na procentowy udział dofinansowania dla gminy Swarzędz w kolejnych projektach kanalizacyjnych ZM Puszcza Zielonka:

- etap I            18,1%

- etap III          79,4%

- etap IV         56,9%

- etap V          66,2%

Dla zobrazowania skuteczności Gminy Swarzędz na tle pozostałych porównajmy także środki pozyskane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na mobilność miejską do końca 2020 r. - zestawienie znajdą Państwo TUTAJ.(analizując je trzeba wiedzieć, że Gmina Czerwonak oraz Murowana Goślina realizowały projekt partnerski dot. budowy ścieżki rowerowej  (w zestawieniu środki przypisano Gminie Czerwonak jako Wnioskodawcy).

Jak widać i tu Swarzędz prezentuje się bardzo dobrze - na obszarze aglomeracji poznańskiej Gmina Swarzędz jest liderem we wdrażaniu niskoemisyjnych strategii związanych z mobilnością miejską mieszkańców. Dofinansowanie UE z zakresu mobilności - 26,1 mln zł, natomiast całkowita wartość projektów w tym obszarze wyniosła 51 mln zł. Pozyskane dotacje z UE (perspektywa 2014-2020) - 66,5 mln zł.

Dodajmy, że Gmina Swarzędz aktywnie pozyskuje środki z różnych źródeł zewnętrznych: unijnych, krajowych i samorządowych, zapewniając mieszkańcom Swarzędza dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Rodzaj projektów, jego montaż finansowy zawsze dostosowany jest do konkretnych potrzeb z nastawieniem na uzyskanie maksymalnej efektywności użytkowej. Od roku 2015 r. zakres dofinansowanych projektów obejmował działania w obszarze m.in. mobilności miejskiej, infrastruktury drogowej, edukacji, kultury. Udało się zrealizować, m.in.:

► Zintegrowane Węzły Przesiadkowe w Swarzędzu i Kobylnicy (przy dworcach PKP) z siecią parkingów park & ride (225 miejsc), wiat rowerowych typu bike & ride (95 miejsc), peronów autobusowych. Aktualnie realizowany jest węzeł w Paczkowie (62 miejsca P&R, 15 miejsc B&R), ul. Średzka wraz z instalacją elektronicznych tablic informacyjnych (tzw. dynamiczna informacja pasażerska) na wszystkich węzłach, ► zakupiono 11 autobusów hybrydowych, ► zmodernizowano 215 punktów świetlnych na technologię LED, ► zmodernizowano bazę transportową w Garbach, ► wprowadzono 11 e-usług w ramach e-Urzędu,► wyposażono pracownie dydaktyczne w  szkołach podstawowych, ► 839 dzieci ze szkół skorzystało z zajęć dodatkowych (m.in. matematyka, języki obce, logopedia), ► 273 nauczycieli zostało objętych szkoleniami, ► przeszkolono 132 mieszkańców z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych, ► przeprowadzono działania o tematyce prośrodowiskowej w ramach edukacji ekologicznej, ► wybudowano 27 mieszkań (Jasin), ► zakupiono 88 sztuk sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla szkół, ► utworzono Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, ► wybudowano/ zmodernizowano drogi: ul. Transportowa, ul. Dworcowa (Kobylnica), ul. Glebowa, wykonano ronda w ul. Planetarnej i Kórnickiej, ► wybudowano ścieżkę rowerową nad Jez. Swarzędzkim wraz z oświetleniem, ► zakupiono nowe wozy strażackie dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica, wyposażono magazyn przeciwpowodziowy w specjalistyczny sprzęt, ► gruntownie zmodernizowano kompleks sportowy przy ul. Św. Marcina, ► pozyskano środki na dofinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu na tzw. orlikach (Swarzędz, Paczkowo, Bogucin), ► wyposażono ekopatrol Straży Miejskiej (dron wraz z laboratorium pomiarowym), ► wybudowano infrastrukturę rekreacyjną na terenach wiejskich (Gruszczyn, Kobylnica), w przygotowaniu infrastruktura w Rabowicach.

Aktywność w pozyskiwaniu środków UE przez Gminę Swarzędz i  przedsiębiorców odzwierciedla obiektywna statystyka GUS i wysokie miejsce w rankingu skuteczności w Polsce i Wielkopolsce. Spójrzmy na wartość całkowitą projektów z dofinansowaniem UE na lata 2014-2020 (sektor publiczny oraz prywatny)

1.   Warszawa                   - 20 393 502 252,19 zł

5.   Poznań                        - 6 758 930 878,40 zł

45. Gniezno                      - 806 812 809,52 zł

58. Kalisz                          - 659 724 966,80 zł

64. Konin                         - 604 614 732,85 zł

79. Swarzędz                   - 480 056 305,15 zł

82. Suchy Las                  - 456 624 595,47 zł

507. Kleszczewo              - 102 897 476,79 zł

Dane GUS. Stan na 30.06.2020 r.

Źródło: https://samorzad.pap.pl

Wracając do istoty sprawy - nieporozumieniem jest formułowanie oceny skuteczności w pozyskiwaniu funduszy na podstawie jednego tylko - choć bardzo dla Swarzędza korzystnego - wskaźnika mówiącego o wysokości unijnej pomocy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

/umig/