Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zapobieganie bezdomności zwierząt

17.02.21

W bieżącym roku po raz kolejny Rada Miejska w Swarzędzu przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dzięki Programowi, Gmina Swarzędz zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji, maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie oraz zapewnia finansowanie 100% kwoty brutto kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Swarzędz.

Mieszkańcy Gminy Swarzędz, w ramach Programu, mogą także skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania swoich kotów i psów. Dodatkowo w okresie jesienno - zimowym opiekunowie społeczni otrzymują karmę na dokarmianie kotów wolno żyjących.

Jak wynika z ustawy o ochronie zwierząt, program uchwalany jest co roku w terminie do końca marca. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedłożył Radzie Miejskiej w Swarzędzu projekt uchwały już w styczniu 2021 roku. Uchwała została przyjęta dnia 26.01.2021 roku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 02.02.2021 roku. Program wszedł w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 17 lutego 2021 roku.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do korzystania z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku, gdzie w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu, mieszkańcy mogą składać wnioski o uzyskanie skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, jak również wnioski o wydanie karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących.

Wnioski można składać od 17 lutego 2021 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca ul. Rynek 1, lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Poznańska 25 (pok. 214), na aktualnych formularzach dotyczących programu z 2021 roku, które są udostępnione:

- na stronie http://bip.swarzedz.eu/ w zakładce eURZĄD - „WOS"Wydział Ochrony Środowiska

- na stronie http://eko.swarzedz.pl/ w zakładce ZWIERZĘTA

- w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańca

- w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 214.

Wnioski na sterylizację/kastrację rozpatrywane są na bieżąco, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie. Po uzyskaniu skierowania należy umówić wizytę w gabinecie weterynaryjnym, z którym gmina ma podpisaną umowę. Są to:

- Gabinet Weterynaryjny Orion lek. wet. Renata Suder z siedzibą

ul. Wrzesińska 51/2, 62-020 Swarzędz;

- Przychodnia weterynaryjna B. Wartecki, K. Śliwa s.c. z siedzibą

ul. Nowowiejska 24C, 62-020 Swarzędz;

- Gabinet Weterynaryjny Bogusława Wojciechowska z siedzibą

ul. Cmentarna 10, 62-020 Swarzędz;

- Przychodnia Weterynaryjna Łapa Natalia Majchrzak - Wojtyńska z siedzibą pl. Handlowy 17, 62-020 Swarzędz.

W sprawie elektronicznego znakowania zwierząt (tzw. czipowania) należy zgłaszać się bez skierowania do jednego z wyżej wymienionych gabinetów weterynaryjnych.

Wnioski opiekunów społecznych zwierząt, o wydanie karmy na dokarmianie kotów wolno żyjących, przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Karma wydawana będzie nie wcześniej niż 30 września 2021 roku, ale nie później niż 31 grudnia 2021 roku. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą tylko w przypadku, gdy w budżecie przeznaczonym na zakup karmy dla kotów wolno żyjących pozostaną wolne środki.

/wos/