Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ukazało się w 2020 roku z Augustem Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką w tle

03.02.21

Przedstawiamy ubiegłoroczne publikacje, na które natrafiliśmy, a związane z postacią Augusta Cieszkowskiego i Ziemią Wierzenicką.

Pełne teksty 14 wygłoszonych referatów, w tym naszych, oraz dwóch niewygłoszonych podczas konferencji online odbytej 20 listopada 2020 r. ukazały się w książce; Dziś nie może już ślepa rutyna prowadzić rolnika Historia Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. red. merytoryczna Mariusz Niestrawski i Michał Senger. Blisko połowa referatów bezpośrednio odnosiła się do Augusta Cieszkowskiego. Niezmiernie istotnym uzupełnieniem referatów są załączniki w postaci kopii oryginałów i przepisanych materiałów odnoszących się do samej szkoły, spółki „Halina" i Komisji Szkolnej Centralnego Towarzystwa Gospodarczego dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jak w pełni zasadnie napisali redaktorzy - są to materiały nieodzowne dla każdego historyka... . Książkę wydało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Kolejna książka konferencyjna (sama konferencja została przełożona na bieżący rok) to Maksymilian Jackowski - organicznik, działacz ruchu ludowego, edukator i wydawca pism dla rolników, red. Lech Wojciech Szajdak. Wydawcą jest Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. W niej referat Włodzimierza Buczyńskiego; Maksymilian Jackowski i August Cieszkowski - w kręgu działań organicznikowskich.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wydał trzy publikacje związane z Augustem Cieszkowskim. Drugie, poszerzone, wydanie książki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Historia i luminarze nauki, pod redakcją Moniki Kozłowskiej. Zostały rozbudowane informacje o Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W Posłowiu zostały przypomniane związki Szkoły Żabikowskiej z pruską Królewską Akademią Rolniczą w Prószkowie koło Opola, której dyrektor Hermann Gustav Settegast polecił trzech swoich wychowanków jako jej nauczycieli.

Dla upamiętnienia 150. rocznicy powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny został wydany reprint broszury dr. Juliusza Au Wiadomości o Szkole Rolniczej Imienia Haliny w Żabikowie, red. Anna Krybus. Poprzedzony jest wstępem Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich - W 150-lecie powstania Szkoły Rolniczej im. Haliny.

Podsumowaniem kadencji rektorskiej prof. Jana Pikula jest książka; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2016-20, opracowanie merytoryczne i redakcja tekstów: Grażyna Adamczyk, Iwona Cieślik, Lidia Golik, Anna Zielińska-Krybus. Są w niej informacje o modernizacji Kolegium Cieszkowskich, obchodach 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego na UP, związanych z nimi publikacjach i medalem z Augustem Cieszkowskim na rewersie.

O Ziemi Wierzenickiej przeczytamy w dwóch książkach. Regularnych zapiski to dziś rzadkość. Piątą ich część - Czas darowany Dzienniki 2017-2019 wydał prof. Józef Banaszak z Bydgoszczy - prezes Klubu Profesorów „Wierzenica". Przeczytamy w niej o dworze i kościele w Wierzenicy, Drodze Tajemnic Różańcowych, „Wierzeniczeniach", wręczeniu dwóch kolejnych Statuetek Augusta Cieszkowskiego.

Marcin Krzepkowski i Tomasz M. Sobalak napisali książkę; Dziedzictwo archeologiczne na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Sporo miejsca poświecono Skorzęcinowi, jest też wierzenicki „Żalik", rów przeciwpancerny koło Mielna.

O spotkaniach z Augustem Cieszkowskim w Dreźnie, rzeźbie Wenus z Surhowa przechowywanej podczas I wojny w Kraśniczynie przeczytamy w bardzo obszernej książce Jacka Poletyły; Dom Poletyłów herbu Trzywdar Dzieje rodu, powstania i upadku magnackiej fortuny.

W kwartalniku „Kronika Wielkopolski", nr 1-2 (173) ukazał się artykuł Zbigniewa Pilarczyka; 100 lat szkolnictwa wyższego w Poznaniu. Przywołuje on PTPN i jego pierwszego prezesa - Augusta Cieszkowskiego, przypomnianego podczas inauguracji Wszechnicy Piastowskiej w 1919 roku.

Rocznik „Studia Koszalińsko-Kołbrzeskie" nr 27 - 2020 zawiera filozoficzny artykuł prof. Grzegorza Kubskiego - Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego - metody egzegetyczne z parakletyczną tezą.

Na łamach „Wieści Akademickich" Uniwersytetu Przyrodniczego w numerze 10-12 , styczeń 2020 Małgorzata Mańka tekstem Poznajemy lepiej Hrabiego Augusta zaprezentowała społeczności akademickiej dorobek konferencji w Dobrzycy. My napisaliśmy; Pamięć o patronie Uniwersytetu Przyrodniczego. Na ich łamach ukazały się dwa artykuły Moniki Nagowskiej: nr 1-2, marzec; Przyjaźń mocniejsza od marmuru, o tym co łączyło Augusta Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskiego. Nr 3-4, maj, zawiera Siódmy spacerek z Augustem opowiadający o gospodarowaniu lasami przez Augusta Cieszkowskiego i konkursie fotograficznym o lesie jego imienia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W numerze grudzień 2020 (260) podsumowanie tego wyjątkowego roku artykułem Grażyny Adamczyk - Dzień Patrona Augusta hr. Cieszkowskiego i jubileusz 150-lecia powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.

Czasopismo Artystyczne „Nestor" ukazujące się w Krasnymstawie w nawiązaniu do ogłoszonego przez siebie roku 2019 Rokiem Cieszkowskich, w 2020 roku zamieściło kilka artykułów z nim związanych. W numerze 1 (51) Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich - August Cieszkowski - rocznice roku 2020 i Metryki matki i żony Augusta Cieszkowskiego. Nr 3 (53) zawiera artykuł Moniki Nagowskiej Rękopis znaleziony w... Poznaniu. Nowe tropy w życiorysie Augusta Cieszkowskiego - część 1. Zawiera wiadomości dotyczące Surhowa z dziennika Augusta Cieszkowskiego prowadzonego w latach 1837-1839. W zamykającym rok numerze 4 (54) naszego autorstwa Medal wręczony A. Cieszkowskiemu w hotelu „Bazar" w 1860 r.

Na łamach Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno" ukazującego się w gminie Siennica Różana, Monika Nagowska kontynuowała w numerze 1(48) Spacerek z Augustem, cz. 7, ten wiedzie czytelnika do Wierzenicy i Żabikowa w związku ze 150. rocznicą powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Artykułem Coś się kończy ... pożegnała Ewę Strycką - zmarłą we wrześniu redaktor naczelną „Wieści Akademickich". My napisaliśmy tekst Siennica Różana okiem Wielkopolan, o tym jak August Cieszkowski przywiódł nas do Siennicy i został patronem szkół w tamtejszym Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. W tym numerze odnotowany szereg wydarzeń w ZS CKR, w tym druga edycja Konkursu Fotograficznego im. A. Cieszkowskiego.

Przywołane periodyki, z wyjątkiem „Kroniki Wielkopolski" są dostępne w wersji elektronicznej. Jak od lat jesteśmy świadomi, że mogliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje związane z Augustem Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. Zdarza się też, że datowane na dany rok ukazują się w następnym, już po naszych artykułach. Tradycyjnie nie przedstawiamy tekstów opublikowanych na łamach dość powszechnie dostępnych periodyków ukazujących się w gminie Swarzędz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy