Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dotacje z budżetu Gminy Swarzędz na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku - umowy

29.01.21

W swarzędzkim ratuszu, z zachowaniem środków ostrożności związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną, burmistrz Marian Szkudlarek podpisał kolejne z kilkudziesięciu umów na tegoroczne zadania publiczne, wykonywane na rzecz mieszkańców Gminy Swarzędz, a przy tym służące promocji naszego miasta. Są one realizowane przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia) i organizacje kościelne (parafie), które wzięły udział w otwartych konkursach ofert, ogłoszonych na koniec zeszłego roku i rozstrzygniętych na początku 2021 roku przez burmistrza. Zawarte zostały umowy z przedstawicielami następujących organizacji, na poniższe zadania:

Swarzędzki Klub Sportowy "Unia":

(prezes Remigiusz Stein)

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z okazji roku obchodów 100-lecia Klubu Unia: 10 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów: 85 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej: 15 000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów: 395 000 zł,

5) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków: 160 000 zł,

6) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej: 15 000 zł,

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:

(prezes Jarosław Andrzejewski, wiceprezes Jarosław Jóźwiak)

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów: 80 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych: 15 000 zł,

Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica:

(prezes Maciej Zajda, sekretarz Maciej Powietrzyński)

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież: 95 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - seniorzy: 80 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej - dziewcząt: 5 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz:

(prezes Robert Maćkowiak, sekretarz Marcin Madanowski)

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka - młodzież: 80 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka - seniorki: 210 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej: 217 000 zł (z podziałem: 137 000 na drużyny dziecięce i młodzieżowe, 80 000 na drużynę seniorów),

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej: 90 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz:

(prezes Robert Rymer, członek zarządu Maciej Bucher)

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa: 40 000 zł,

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki:

(prezes Justyna Gajęcka)

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej - specjalistyczna i kompleksowa rehabilitacja szansą na samodzielność w życiu dorosłym: 15 000 zł,

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu:

(prezes Janusz Walewski, skarbnik Marcin Kąkolewski)

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej: 75 000 zł.

Dotychczas zostały również zawarte umowy z reprezentantami poniższych organizacji, na następujące zadania:

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu:

(przewodnicząca Barbara Kucharska, skarbnik Mieczysława Gulczyńska)

1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami: 90 000 zł,

2) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej: 45 000 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy:

(ks. proboszcz Przemysław Kompf)

Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci. Wiejski inkubator szansą na rozwój: 65 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz:

(prezes Zdzisław Radosz, wiceprezes Monika Waligóra-Kierzek)

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich: 70 000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów "Żagiel":

(prezes Maria Jolanta Janicka, skarbnik Jolanta Zawadka)

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań na rzecz osób uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia: 30 000 zł,

Fundacja Edukacji Społecznej "Ekos":

(prezes Witold Gromadzki, zastępca prezesa Wojciech Pogasz)

Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. Organizacja konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę - działania na rzecz uzdolnionej młodzieży. Konkurs Dla Uczniów Szkół Podstawowych "Złota Żaba" - 28. edycja: 10 000 zł.

przygotował Wojciech Dobczyński

fot. Maciej Woliński, Izabela Paprzycka