Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Konferencja naukowa o Szkole im. Haliny

23.11.20

W sobotę, 21 listopada 2020 roku, przypadała 150. rocznica rozpoczęcia działalności Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie powstałej dzięki środkom Augusta hr. Cieszkowskiego. Szkoła ta pierwotnie miała powstać w Wierzenicy. Po trzech latach przekształcona w Wyższą Szkołę Rolniczą im. Haliny, była jedyną polską wyższą uczelnią na ziemiach zaboru pruskiego. Z tej okazji 20 listopada Małgorzata Machalska - Burmistrz Miasta Luboń (Żabikowo jest dziś jedną z jego dzielnic) oraz Jan Maćkowiak - Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprosili na konferencję naukową (ze względu na pandemię odbyła się online):

Szkoła im. Haliny - 150-lecie otwarcia szkoły rolniczej w Żabikowie

Dziś już nie może ślepa rutyna prowadzić rolnika"

Patronat honorowy - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Podczas konferencji po referacie wprowadzającym Olafa Bergmana - Rolnicy i rolnictwo w wielkopolskiej pracy organicznej XIX wieku zostało wygłoszonych 13 referatów zgrupowanych w trzech panelach.

I - Rozważania o miejscu:

- Janusz Karwat - Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem

- Włodzimierz Buczyński - Szkoła Rolnicza imienia Haliny miała powstać w Wierzenicy

- Piotr Ruszkowski - Działania Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie" im. Augusta hr. Cieszkowskiego w kierunku ochrony spuścizny po Szkole Rolniczej im. Haliny

II - Szkoła a wielkopolscy organicznicy:

- Wiesława Sajdek - Gałęzie tego samego drzewa. Filozofia Augusta Cieszkowskiego i jego program modernizacji rolnictwa

- Monika Nagowska - Filozof twardo stąpający po ziemi. Początki rolniczej aktywności Augusta Cieszkowskiego w powiecie krasnostawskim

- Ewa Jarosława Buczyńska - Działania Augusta Cieszkowskiego na rzecz rolnictwa i edukacji rolniczej w oczach jemu współczesnych

- Hanna Ignatowicz - Parodia szkoły rolniczej czy pożyteczna instytucja dla klas średnich? Spór Henryka Szumana i Hipolita Cegielskiego o status Szkoły Rolniczej w Żabikowie

III - Wkład Szkoły Rolniczej im. Haliny w rozwój polskiej nauki:

- Michał Senger - Działalność naukowa Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie

- Dorota Molińska - „Pomnik" żabikowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Wielki sukces wystawy o uprawie pszenicy zaprezentowanej w Warszawie w 1874 r.

- Anna Grześkowiak-Przywecka - Małymi krokami do postępu. O wkładzie Szczęsnego Kudelki i Józefa Dembego w rozwój przetwórstwa buraków cukrowych

- Stanisław Gładysiak - Dydaktyka w Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie

- Mariusz Niestrawski - Wybitni uczniowie Szkoły Rolniczej im. Haliny

- Anna Barłóg-Mitmańska - „Zadaniem nauki jest złączyć w jeden układ summę wszelkiego doświadczenia, jakie tylko gdziekolwiek poczyniono" - analiza prac napisanych przez absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie.

Wniosły one niemało nowego jeśli chodzi o informacje związane z początkiem gospodarowania na roli przez Augusta Cieszkowskiego w dobrach surhowskich na Lubelszczyźnie i ich powierzchnią. Relacjami na linii filozofia - rolnictwo w jego działaniach. Wydarzeniami związanymi z tworzeniem szkoły w tym pierwotnie zakładanej jej lokalizacji w Wierzenicy, ochroną spuścizny po niej w Luboniu. Wnikliwie i odkrywczo ukazały słuchaczy, kadrę naukową i dokonania żabikowskiej szkoły.

Obok Augusta hr. Cieszkowskiego spośród postaci historycznych związanych z ziemią swarzędzką pojawili się: jego syn August Adolf zwany „Guga", Teodor Dembiński - dzierżawca Wierzenicy, prof. Józef Rivoli urodzony w Nowej Wsi wówczas koło Swarzędza i bywający w Wierzenicy, Henryk Szuman mieszkający w Swarzędzu poseł do parlamentu pruskiego.

Większość referujących związana jest z powiatem poznańskim i Poznaniem, ale były też osoby z Krasnegostawu i Częstochowy.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy