Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Swarzędz działa strategicznie!

20.11.20

W środę, 18 listopada 2020 r., miały miejsce pierwsze warsztaty dotyczące budowania Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030.

Celem dokumentu jest określenie kierunków rozwoju Gminy Swarzędz na najbliższe 10 lat, co również umożliwi pozyskiwanie dofinansowania na projekty ze środków unijnych i krajowych. Ze względu na obecną sytuację w kraju warsztaty miały charakter online.

Nad określeniem potencjału Gminy pracował Zespół ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 pod okiem pracowników Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.  Zidentyfikowane zostały grupy docelowe, których głównie będzie dotyczył dokument. Są to mieszkańcy (zarówno obecni, jak i potencjalni), przedsiębiorcy oraz potencjalni inwestorzy, organizacje pozarządowe i turyści. Grupy scharakteryzowano oraz określono ich największe oczekiwania i potrzeby względem Strategii Rozwoju Gminy. Omówiono również mocne i słabe strony Gminy oraz szanse i zagrożenia w następujących obszarach: infrastruktura, komunikacja i bezpieczeństwo, gospodarka, społeczność i zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, promocja, turystyka, kultura i sport. Wypracowane dane pomogą przy stworzeniu diagnostycznej podstawy dokumentu, na której zbudowana będzie część planistyczno-strategiczna.

Kolejnym krokiem na drodze do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 będą warsztaty dotyczące misji, wizji, celów strategicznych oraz działań, jakie należy podjąć, by te cele osiągnąć.

Obecnie trwają również badania ankietowe, w których mieszkańcy mogą wskazać główne potrzeby dla rozwoju Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do jej wypełniania! Ankieta znajduje się pod linkiem: https://wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-swarzedz-na-lata-2021-2030/

Zachęcamy do śledzenia dalszych postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030.