Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Remont nawierzchni ul. Słocińskiego w Bogucinie - początek prac

18.11.20

Firma Budromel Sp. z o.o. Sp. komandytowa zawiadamia o rozpoczęciu robót związanych z remontem nawierzchni w ul. Słocińskiego w Bogucinie, Gm. Swarzędz.

W okresie prowadzenia robót w ul. Słocińskiego, będą obowiązywały zwężenia oraz ograniczenia zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, natomiast podczas układania nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) w/w ulica będzie czasowo wyłączona z ruchu zgodnie z podziałem na etapy. Na czas przebudowy zatoka autobusowa zostanie zamknięta, o czym będziemy informować odrębnym pismem. Informujemy, iż prace związane z realizacją zadania potrwają do dnia 15.12.2020 r.

/nad/

* * *

Przypomnijmy, że5 listopada z firmą BUDROMEL Poznania podpisana została umowa na remont nawierzchni jezdni ulicy Słocińskiego w Bogucinie. Wyłoniona w drodze przetargu publicznego firma, wykona remont za zaoferowaną kwotę 698.822,11 zł brutto w terminie 40 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Remont będzie polegał na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej na starej nawierzchni ścieralnej z jej miejscowym sfrezowaniem oraz miejscowej, wskazanej przez projektanta wymianie całej konstrukcji jezdni. Projektem objęto odcinek o długości około 650 metrów razem z pętlą autobusową o dodatkowej długości ok. 72 metry. Ponadto inwestycja przewiduje wykonanie poboczy utwardzonych tłuczniem na szerokości 75 cm. jak również zakłada likwidację starych progów zwalniających i wykonanie nowych. Szerokość jezdni nie ulegnie zmianie.

Za wynikające z powyższego utrudnienia w ruchu, serdecznie przepraszamy.

/umig/