Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zimowe utrzymanie dróg

09.11.20

UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

 

1) Dla drogi krajowej nr 92- „akcję zima” prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad

nr tel. 61 866 58 34 (Osoba dyżurująca całodobowo)

 

2) Dla drogi wojewódzkiej nr 194- „akcję zima” prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Poznaniu, RDW Gniezno

nr tel. 61 225 84 27, tel. 690 541 082

ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janikowo, Wierzenica, Kobylnica)

ul. Poznańska (Kobylnica, Uzarzewo)

 

3) Dla dróg powiatowych na terenie gminy Swarzędz (wg poniższego zestawienia) „akcję zima” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:

nr tel. 508 236 315 (osoba dyżurująca całodobowo)

-na terenie miasta Swarzędz:

ul. Rabowicka

-na terenie gminy Swarzędz:

Średzka/ Kórnicka/ Tulecka (była droga nr 433)

2407P- Koziegłowy-Swarzędz

2408P- Wierzonka-Pobiedziska

2410P- Swarzędz-Środa Wielkopolska

2435P- Swarzędz-Biskupice

2436P- Swarzędz-Sarbinowo

2437P- Biskupice-Paczkowo

2439P- Paczkowo-Trzek

2512P- ul. Rabowicka

4) Dla dróg gminnych

W sezonie 2020/ 2021 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz prowadzone będzie przez firmę:

 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Spółka Jawna ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań

Poniżej podajemy numery telefonów do osób przyjmujących Państwa zgłoszenia:

 • Poniedziałek w godz. 8.00-16.00, Wtorek-Piątek w godz. 7.30-15.30: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Laura Maciejewska tel. 61 65 12 410
 • Poza godzinami pracy urzędu oraz w soboty, niedziele i święta: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej dyspozytor tel. 500 250 998
 • Poniedziałek – Piątek 6.00 – 22.00: Straż Miejska telefon interwencyjny tel. 61 65 10 986

 

Opracowany plan obejmuje wykaz poszczególnych ulic miasta i gminy Swarzędz, objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na 3 standardy utrzymania zimowego:

 

I standard ( sieć strategiczna )

to drogi i ulice na których odbywa się ruch komunikacji autobusowej oraz na terenie utwardzonych przystanków autobusowych, obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej

 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w czasie 30 minut licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 

SWARZĘDZ:

Armii Poznań,

Bronisława Geremka,

Graniczna,

prof. Stanisława Kirkora,

Kosynierów,

Kórnicka,

Kupiecka,

Adama Mickiewicza,

Plac Niezłomnych,

Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,

Nowy Świat,

Plac Powstańców Wielkopolskich,

Jakuba Przybylskiego,

Rynek,

Stawna,

Henryka Szumana,

Tysiąclecia,

Zapłocie,

Pętla Kościuszkowców,

Droga do ogródków działkowych- odcinek od ulicy Kirkora wzdłuż wiaduktu (ul. Poznańska)

Droga dojazdowa do Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich na Os.Mielżyńskiego

Średzka,

Cmentarna,

Dworcowa,

Kościuszki,

Piaski,

Wrzesińska,

Jesionowa,

Św. Marcina,

Grudzińskiego,

Zamkowa,

Strzelecka;

Polna/ Średzka/ Kórnicka

Nowowiejska (na odcinku: od ul. Kórnickiej do ul. Fredry)

Cieszkowskiego

Kwaśniewskiego

Tabaki+dworzec+parkingi

Tadeusza Staniewskiego

 

ZALASEWO:

Armii Poznań,

Transportowa,

Planetarna;

 

GARBY:

Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej do pętli autobusowej),

Transportowa,

Działka nr ewid. 74;

 

PACZKOWO:

Dworska,

Sokolnicka (od ul. Dworskiej do Sokolnik Gwiazdowskich);

 

JASIN:

Bliska;

 

BOGUCIN:

Władysława Słocińskiego (zjazd z dr. nr 5 + pętla autobusowa);

   

RABOWICE:

Bliska,

Bukowa,

Olszynowa,

Świerkowa;

 

KRUSZEWNIA:

Czarnoleska,

Spółdzielcza;

   

GORTATOWO:

Swarzędzka;

 

UZARZEWO:

Akacjowa;

 

 

WIERZENICA:

Wierzenicka;

 

WIERZONKA:

Działkowa;

 

KARŁOWICE:

Topolowa;

 

JANIKOWO:

Asfaltowa,

Podgórna,

Swarzędzka;

Leśna

 

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:

Łubinowa (Sokolnicka- Truskawkowa),

Sokolnicka (Sokolnicka- Truskawkowa);

 

II standard ( sieć podstawowa)

tj. we wszystkich pozostałych ulicach i drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej bądź z kostki brukowej

Standard ten obejmuje:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej

 • przystąpienie do usuwania śliskości zimowej oraz odpłużenie musi nastąpić w czasie 1 godziny licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu

 • podczas ciągłych opadów działania muszą być ponawiane, aż do czasu ustania opadu z częstotliwością zapewniającą przejezdność drogi

 

III standard ( sieć lokalna)

tj. w pozostałych ulicach i drogach gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych, utwardzonych gruzobetonem, bądź kruszywem kamiennym

W zakresie III strategii przewiduje się:

 • usunięcie śliskości zimowej wyłącznie poprzez odpłużenie i uszorstnienie piaskiem w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 • zlecenie dla firmy odpowiedzialnej za utrzymanie zimowe dróg będzie uruchamiane po potwierdzeniu nieprzejezdności drogi.

 

 

Mieszkańcom przypominamy, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do  właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Śnieg zalegający na chodnikach winien być gromadzony na chodniku wzdłuż krawędzi jezdni. Prosimy nie składować śniegu na jezdni- skutkuje to zaistnieniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym sankcjonowanym ponadto mandatem ze strony Straży Miejskiej.

Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.