Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Informacja Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego OPS w Swarzędzu

02.11.20

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego OPS w Swarzędzu informuje, że okres zasiłkowy 2020/2021 trwa, nadal są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego.

Ponadto można ubiegać się o świadczenia dla dzieci w postaci: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe" - do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia, świadczenie rodzicielskie - dla osób, które nie posiadają prawa do zasiłku macierzyńskiego, zasiłek pielęgnacyjny - dla osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub mają ustalony stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) oraz świadczenie pielęgnacyjne dla osoby, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczną ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji.

WNIOSKI są wydawane i przyjmowane w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU - PUNKT OBSŁUGI KLIENTA - STANOWISKO 3.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie opsswarzedz.pl

Beata Pacholczak

OPS w Swarzędzu