Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych od 1 września 2020 r.

24.08.20

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" przypomina, że do zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych pozostały już tylko kilka dni. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z dniem 1 września 2020 r. zostaną z mocy prawa wygaszone deklaracje właścicieli nieruchomości w całości niezamieszkanych. Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów przez Wykonawcę ZM GOAP, niezbędne jest złożenie nowej deklaracji oraz pisemnej zgody na przystąpienie do systemu oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki. Stawki za odbiór pojemników od 1 września br. naliczane są dla wszystkich frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane) i wynoszą dla wybranych typów pojemników:

  • pojemnik 120 l - 6,35 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 240 l - 12,70 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 360 l - 19,05 zł za jeden odbiór pojemnika,
  • pojemnik 1100 l - 58,21 zł za jeden odbiór pojemnika.

Informacje, jak prawidłowo wypełnić deklarację wraz ze szczegółowym wykazem typów pojemników oraz stawki opłaty za odbiór danego typu pojemnika, znajdą Państwo w poniższym linku:

Jednocześnie przesyłamy wzory wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia, w celu włączenia Państwa nieruchomości do systemu odbioru odpadów organizowanego przez ZM GOAP:

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 61 624 22 22.

 

Więcej informacji o zmianach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w specjalnie przygotowanej zakładce: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-wrze%C5%9Bnia-2020/183-nieruchomosci-niezamieszkane .

/GOAP/