Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wpłyń na swoją przestrzeń!

23.04.20

Szanowni Mieszkańcy! W ramach swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. z budżetu na rok 2021. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Powodów do zaangażowania się w gminny Budżet Obywatelski i współdecydowania o przyszłorocznych projektach jest wiele, jednak najważniejszymi są możliwość współuczestnictwa i współdecydowania, przejawiająca się w:

- Dbałości o wspólne otoczenie i szansie na zwiększanie jego atrakcyjności,

- Wpływie na decyzję (poprzez oddanie głosu), co będzie realizowane w najbliższym otoczeniu ze środków publicznych,

- Integracji z najbliższym otoczeniem i sąsiadami podczas generowania pomysłów, tworzenia koncepcji, a następnie promocji projektu podczas głosowania.

Regulamin oraz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz zawarte zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu, dostępnej tutaj:

http://swarzedz.esesja.pl/zalaczniki/81039/256-2020_746359.pdf

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

od 1-31.05.2020 r. - zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz

od 10.07.2020 r. do 11.09.2020 r. - głosowanie

do 12.10.2020 r. - ogłoszenie wyników

Możliwość łatwego zgłaszania projektów, a następnie głosowania zapewnia nowopowstała strona:

https://swarzedz.konsultacjejst.pl/

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Swarzędz, do wspólnego działania i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy głos ma znaczenie!