Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikat nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – przekazujemy szpitalowi w Poznaniu 100 tys. zł na walkę z koronawirusem

02.04.20

Szanowni Państwo! Dzisiaj ponownie odbyliśmy wideokonferencję w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oto aktualne informacje związane z pandemią koronowirusa.

► W czwartek 2 kwietnia o godz. 12:00 w naszej gminie 88 osób (60 adresy) objętych jest kwarantanną domową, której przebieg nadzoruje policja. Dotychczas w gminie Swarzędz wykryto 2 przypadki zakażenia koronawirusem.

► Wciąż nie znamy pełnej liczby osób odbywających kwarantannę. Jak już Państwu wyjaśniałem, niestety, mimo moich interwencji, organy nadzoru sanitarnego nadal nie przekazują nam informacji o liczbie wszystkich osób (i adresów) podlegających obowiązkowej kwarantannie pod nadzorem Sanepidu. A jest ich w naszej gminie bez wątpienia więcej, niż tych, które znane są policji. Rzecz w tym, że coraz więcej osób podlegających kwarantannie dozorowanych jest za pomocą aplikacji „Kwarantanna domowa", a Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało wczoraj, iż aplikacja ta jest obowiązkowa. Czytamy o tym TUTAJ: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa--od-dzis-obowiazkowa

► Zgodnie z moją zapowiedzią sprzed kilku dni, dzisiaj podpisałem umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, reprezentowanym przez dr Bartłomieja Gruszkę - Dyrektora. Na mocy tej umowy z budżetu Gminy Swarzędz udzielona zostaje dotacja celowa na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19. Wysokość dotacji wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Umowa stanowi, iż kwota ta zostanie przekazana szpitalowi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

► Szanowni Państwo! Od ministra zdrowia i lekarzy słyszymy, że apogeum pandemii dopiero przed nami. Zróbmy wszystko, aby chronić siebie i swoich najbliższych. Dla wspólnego bezpieczeństwa traktujmy poważnie wszystkie ograniczenia i zalecenia. Tym bardziej powinniśmy zachować maksymalną ostrożność i przestrzegać wszelkich zaleceń i wymogów sanitarnych. Bardzo Państwa o to proszę i przypominam o obowiązujących obostrzeniach, które podane są TUTAJ: https://www.gov.pl/.../koronaw.../aktualne-zasady-i-ograniczenia

► Zostańmy w domu! Dbajmy o bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych!

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek