Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikat nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

12.03.20

12 marca odbyło się posiedzenie swarzędzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przekazuję Państwu kolejne informacje w sprawie działań, mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa:

► Szanowni Mieszkańcy! Po konsultacjach ze służbami medycznymi funkcjonującymi na terenie gminy Swarzędz, Komisariatem Policji w Swarzędzu oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej informuję, że sytuacja nie uległa zmianie. Do dzisiaj nie stwierdzono żadnych przypadków zarażenia koronawirusem w gminie Swarzędz. Nie były też podejmowane żadne działania związane z ewentualnym podejrzeniem i objawami koronawirusa w naszej gminie. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu nie wskazało dotychczas żadnych dodatkowych zaleceń dla naszej gminy.

► Proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego, które weszło w życie z dniem 12 marca 2020 r.

► Dla Państwa bezpieczeństwa zwracam się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędach oraz instytucjach publicznych do niezbędnego minimum oraz unikanie wszelkich skupisk ludzkich. Proszę o składanie dokumentów do UMiG drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP, a wszelkie pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej umig@swarzedz.pl lub telefonicznie - oto WYKAZ TELEFONÓW UMIG . Zachęcam do korzystania z aplikacji eUrząd

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, prosimy o składanie ich wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze ratusza.

► Odbyłem rozmowę z księdzem dziekanem Aleksandrem Brzezińskim. Rozmawialiśmy o sposobach ograniczania ryzyka epidemiologicznego. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zwróciłem się do księdza dziekana o rozważenie możliwości wprowadzenia prewencyjnych środków ostrożności w działalności duszpasterskiej. Oto Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w tej sprawie.

► W wyniku rozmowy z księdzem dziekanem i w uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą podjęta została decyzja o odwołaniu uroczystości związanych z obchodami Święta Patrona Swarzędza - mszy świętej, uroczystości przy figurze św. Józefa oraz uroczystej sesji Rady Miejskiej.

► Aktualne pozostają informacje i zalecenia zawarte w moich komunikatach nr 2 i 3, dostępnych na www.swarzedz.pl

► Proszę Państwa o zachowanie spokoju i stosowanie się do wszelkich oficjalnych zaleceń. Zachowajmy ostrożność i dbajmy o siebie. Ten apel kieruję szczególnie do seniorów i dzieci. W przypadku podejrzewania lub zaobserwowania ewentualnych objawów zakażenia, należy niezwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższym oddziałem zakaźnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

telefon alarmowy - całodobowy 609 794 670

epidemiologia - 616467838

 

Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz