Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikat nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

11.03.20

Szanowni Państwo! Od wielu dni wszyscy z uwagą obserwujemy sytuację w kraju i za granicą, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Do chwili obecnej na terenie gminy Swarzędz nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia osoby koronawirusem. Nie mniej jednak sytuacja stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Jestem cały czas w kontakcie ze służbami oraz monitoruję sytuację, aby podejmować kolejne decyzje, z uwzględnieniem tego, co jest najważniejsze, czyli zdrowia i życia mieszkańców.

Informuję, że:

- dyrektorzy i kierownicy wszystkich jednostek i instytucji gminnych zostali zobowiązani do zwiększenia rygorystycznego przestrzegania wymogów sanitarnych w podległych im placówkach,

- odwołane zostały wycieczki szkolne oraz wizyty w szkołach zorganizowanych grup z zewnątrz,

- odwołane zostały zajęcia dodatkowe w szkołach,

- do minimum ograniczono wstęp na teren szkół dla wszystkich osób, które nie są uczniami lub pracownikami (jednocześnie apelujemy, aby dzieci, które wróciły z terenów zagrożonych koronawirusem, objąć kwarantanną domową i obserwacją),

- zostały zawieszone do odwołania wszelkie zajęcia dodatkowe i imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Bibliotekę Publiczną w Swarzędzu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki,

- cały czas jestem w kontakcie ze służbami sanitarnymi, oczekując na rekomendacje co do dalszego postępowania. Proszę zatem o uważne czytanie komunikatów na www.swarzedz.pl oraz na oficjalnym profilu Swarzędza na FB.

Wszystkie działania, które już teraz podejmujemy są działaniami prewencyjnymi, zgodnymi z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego oraz rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Poznańskiego. Kierując się wytycznymi naukowymi i rekomendacjami GIS i MZ, specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska - Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności, prof. dr hab. Jacek Wysocki - Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor) przypominają m.in.:

 1. Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i nie ma aktualnie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Można jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia postępując w taki sposób, jaki stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową:
  a) częste mycie rąk zgodnie z wytycznymi WHO,
  b) zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową,
  c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  d) stosowanie bezpiecznej odległości - co najmniej jeden metr - od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, katar),
  e) unikanie rytuałów powitania (całowanie, obejmowanie się , podawanie ręki).
 2. Rekomendujemy, by osoby z objawami infekcji układu oddechowego, nie tylko z podejrzeniem zakażenia COVID-19, stosowały się restrykcyjnie do powyższych zleceń, a dodatkowo niezwłocznie po kontakcie z wydzielinami układu oddechowego umyły ręce wodą z mydłem lub zdezynfekowały je środkiem na bazie alkoholu. Zalecenia WHO wskazują także, by w przypadku infekcji układu oddechowego, osoby zainfekowane nosiły w miejscach publicznych maseczki. Maseczki chirurgiczne nie są zalecane dla osób zdrowych, które chcą się uchronić przed infekcją.
 3. Koronawirus jest szczególnie groźny dla osób starszych i osób o obniżonej odporności.
 4. Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni powróciły z rejonu Włoch lub Chin, proszone są o ograniczenie aktywności społecznej i pozostanie w domu przez kolejne dwa tygodnie. .
 5. W przypadku osób, które były w ostatnim czasie w rejonach objętych występowaniem koronawirusa lub miały bezpośredni kontakt z takimi osobami, i równocześnie mają wysoką temperaturę, kaszel, duszność lub problemy z oddychaniem prosimy o kontakt z Oddziałem Zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 61 646 78 60, 61 646 78 63). Ważne, aby w takiej sytuacji nie udawać się samodzielnie do lekarza, a bezwzględnie poprosić o wyspecjalizowany transport sanitarny.

Szanowni Państwo! Wiem, że każda moja decyzja wywoła dyskusję. Apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji, proszę o zachowanie spokoju i racjonalne, pozbawione emocji zachowanie w tych nowych dla nas okolicznościach.

Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

* * *

Przypomnijmy raz jeszcze:

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Oto informacje na temat koronawirusa przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia:

https://pacjent.gov.pl/archiwum-aktualnosci/koronawirus-co-o-nim-wiemy?fbclid=IwAR0ppDbGQbD-NsmynmtDL5Dmlglece_ku0bTTQsT-XZ_DGjRPKocUS6cHBk