Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy „Swarzędz 2020"

06.03.20

29 lutego 2020 w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK „Meblarz" w Swarzędzu. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów.

W obradach Sejmiku, prowadzonych przez niżej podpisanego, wzięli również udział zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy pan Grzegorz Taterka oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej pani Barbara Czachura. Oboje w swych wystąpieniach przekazali zebranym życzenia owocnych obrad i zadeklarowali dalszą pomoc Oddziałowi w realizacji jego zadań statutowych. Nie była to zwykła kurtuazja, gdyż od wielu lat władze samorządowe Swarzędza mocno wspierają „segment turystyczny". Pisemne życzenia do uczestników Sejmiku skierował Członek Honorowy PTTK, b. Senator RP dr Włodzimierz Łęcki.

W części merytorycznej Sejmiku kol. Paweł Anders, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (WKIK) podzielił się swymi „Doświadczeniami wielkopolskiego krajoznawcy" a kol. Aleksandra Staszak z Podlaskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa mówiła na temat „Krajoznawcze działania PTTK a młodzież szkolna", czym wzbudziła bardzo ożywioną dyskusję.

Przedstawiciel Nadleśnictwa Pniewy, zaprzyjaźnionego od lat z „Meblarzem," pan Michał Idczak bardzo interesująco mówił na temat „Lasy Państwowe a krajoznawstwo". Nawet najbardziej doświadczeni krajoznawcy nie znali wszystkich aspektów pracy leśników w tym obszarze.

Kolejny gość Sejmiku, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP harcmistrz Tomasz Kujaczyński w swym wystąpieniu zatytułowanym „Harcerstwo a krajoznawstwo" przedstawił działania krajoznawcze harcerstwa. Modelowym przykładem takiego działania może być np. Harcerski Klub Turystyczny „Azymut" działający równocześnie w strukturach ZHP i O/PTTK „Meblarz".

Powiązania „Regionalizm a krajoznawstwo" przedstawił kol. Antoni Kobza, autor kilkusetstronicowego dzieła o wsiach i folwarkach Ziemi Swarzędzkiej. Zostało ono wydane przed kilku laty przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu na jej sześćdziesięciolecie. Zarząd Spółdzielni postanowił wtedy wydać książkę pana Kobzy, rezygnując z tradycyjnej w takich przypadkach fety. Podobnie było zresztą przy poprzedniej „okrągłej" rocznicy Spółdzielni, kiedy to wydano przepiękny album fotograficzny o Ziemi Swarzędzkiej. Prezes Zarządu Spółdzielni pan Paweł Pawłowski przekazał egzemplarze książki dla wszystkich uczestników Sejmiku.

Kol. Roman Domański z O/PTTK "Meblarz" w swym wystąpieniu „Odznaki a krajoznawstwo" poruszył wiele aspektów związanych z systemem odznak krajoznawczych, czym wzbudził ożywioną dyskusję. Pani Hanna Jałocha z SCHS przedstawiła „Działalność SCHiS" a pan dr Jerzy Kamprowski, kierownik Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu mówił na temat „Muzea a krajoznawstwo". Z kolei kol. Marcin A. Klemenski (WKIK) poruszył nieco omijany a niezwykle ciekawy temat „Krajoznawstwo a badania naukowe".

Podsumowania obrad dokonał kol. Jerzy Szociński, przewodniczący WKIK, uznając, że Sejmik stanowił ważny etap na drodze przygotowań wielkopolskiej delegacji na Kongres w Łodzi. Bezpośrednio po zakończeniu obrad członkowie WKIK spotkali się na posiedzeniu zamkniętym, wypracowującym wielkopolskie stanowisko w istotnych sprawach krajoznawstwa.

Piotr Osiewicz - Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Meblarz" w Swarzędzu