Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych w 2020 r.

02.03.20

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że 27.02.2020 r. została zawarta umowa na równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych w 2020 r. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm BRIKBAU (lider konsorcjum) i PPHU „SPEC" (członek konsorcjum). Na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2020 środki finansowe w kwocie 800.000 zł.

Rozpoczęcie wiosennego równania, profilowania i utwardzania dróg gruntowych  zaplanowano na dzień 03.03.2020r. Pierwsze zlecenie obejmuje naprawę dróg gruntowych na terenie sołectw Jasin, Paczkowo, Zalasewo, Rabowice, Garby, Kruszewnia, Gruszczyn, Gortatowo, Łowęcin, Kobylnica, Uzarzewo, Katarzynki i miasta Swarzędza. Prace, planowane do wykonania w bieżącym miesiącu, w pierwszej kolejności będą wykonywane na głównych ciągach komunikacyjnych, w drugiej kolejności na drogach o mniejszym natężeniu ruchu. Kolejne zlecenie obejmujące pozostałe sołectwa zostanie uruchomione bezpośrednio przed zakończeniem realizacji  wyżej wymienionego zakresu. Część dróg aktualnie objęta budową kanalizacji sanitarnej jest utrzymywana na bieżąco w stanie przejezdności i zostanie odtworzona do stanu pierwotnego przez wykonawców robót kanalizacyjnych, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia  oraz determinującym postęp i ostateczny czas wykonania robót są sprzyjające warunki atmosferyczne, które pozwolą wykonawcy na prawidłową realizację prac t.j. brak opadów, brak wody zalegającej w pasach drogowych i temperatura powyżej 0 stopni. Wszystkie drogi gruntowe objęte zakresem zleceń zostaną wyrównane i uwałowane, a w koniecznych przypadkach ubytki będą miejscowo uzupełnione kruszywem. Dyspozycja dla wykonawcy odnośnie wbudowania kruszywa w danej lokalizacji musi zostać potwierdzona przez Wydział Infrastruktury Drogowej UMiG, który jednocześnie będzie decydował o kolejności wykonania prac. Realizacja robót może powodować krótkotrwałe problemy z przejezdnością fragmentów dróg, dlatego prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do próśb wykonawcy np. w przypadku konieczności zmiany miejsca parkowania pojazdów.

Trwałość nawierzchni dróg gruntowych po naprawie jest w znacznym stopniu uzależniona od natężenia ruchu i rodzaju pojazdów poruszających się drogami. Z tego względu prosimy o maksymalne ograniczenie prędkości samochodów, dostosowanie prędkości do aktualnych warunków jazdy oraz zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza na odcinkach nieoświetlonych w porze nocnej.

/wid/