Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wizyty swarzędzkich uczniów na UAM w ramach projektu „Mój zawód - moja przyszłość"

28.02.20

W ostatnim czasie chętni ósmoklasiści swarzędzkich szkół odwiedzili wybrane wydziały Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wycieczki realizowane były w ramach prowadzonego przez Gminę Swarzędz we współpracy z UAM i Powiatem Poznańskim projektu pn. „Mój zawód - moja przyszłość", który ma na celu wsparcie swarzędzkich uczniów w wyborze dalszej ścieżki zawodowej.

Wizyty na Uniwersytecie podzielone zostały na dwa etapy. Podczas pierwszego z nich, ósmoklasiści udali się na Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, gdzie poznali zasady projektowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapoznali się z ofertą edukacyjną UAM i wzięli udział w zorganizowanej specjalnie dla nich grze terenowej.

Drugim etapem był wyjazd uczniów na Kampus Morasko. Uczniowie odwiedzili tam trzy wydziały: Wydział Historii, Wydział Chemii i Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Specjalnie dla ósmoklasistów  przygotowano mini wykłady przybliżające wiedzę nt. nauki historii, chemii i geologii, ich znaczenia dla rozwoju człowieka oraz kompetencji i umiejętności, jakie zdobywa student na danym wydziale. Zaprezentowane zostały możliwości pracy w określonych  zawodach po ukończeniu danego kierunku studiów. W ramach wizyty uczniowie mieli również możliwość obejrzenia laboratorium chemicznego i sal wykładowych.

Ponadto, ósmoklasiści zostali zaproszeni do wydziałowej biblioteki, gdzie wzięli udział w mini wykładzie nt. Stanisława Moniuszki oraz jego twórczości. Pracownicy biblioteki zaprezentowali im najcenniejsze okazy posiadanych książek oraz zachęcili do  wysłuchania utworów największych kompozytorów muzyki klasycznej z płyt winylowych.

Wizyty cieszyły się z dużym zainteresowaniem uczniów. Bardzo chwalono ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Szczególnie pozytywne opinie dotyczyły studentów UAM, którzy pokazali swarzędzkim ósmoklasistom swoją uczelnię.

/aw/