Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

EkoAkademia Seniora

26.02.20

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zaprasza ośrodki gminne, kulturalne oraz instytucje działające na rzecz osób 60+ do udziału w zajęciach edukacyjnych poświęconych zasadom prawidłowej segregacji odpadów.

Zasady uczestnictwa w EkoAkademii Seniora dla Miasta Poznań oraz gmin będących członkami ZM GOAP

1. Organizatorem EkoAkademii Seniora jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami

Aglomeracji Poznańskiej".

2. Celem EkoAkademii Seniora jest budowanie i utrwalanie prawidłowych postaw ekologicznych wśród osób 60+ poprzez przybliżenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w EkoAkademii Seniora jest przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa

na adres e-mail: edukacja@goap.org.pl przez ośrodki gminne, kulturalne oraz instytucje działające na rzecz osób 60+.

4. Zgłoszeń można dokonywać przez cały rok.

5. Organizatorzy EkoAkademii Seniora skontaktują się z konkretnym podmiotem w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zajęć.

6. Zajęcia w ramach EkoAkademii Seniora są bezpłatne i trwają ok. 45 minut.

7. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Związku Międzygminnego GOAP.

8. Zajęcia składają się z części teoretycznej, w trakcie której uczestnicy zapoznają

się z zasadami selektywnej zbiórki odpadów. Pracownicy ZM GOAP odpowiadać będą także

na wszelkie nurtujące uczestników pytania.

/goap/