Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ukazało się w 2019 roku z Ziemią Wierzenicką i z Augustem Cieszkowskim w tle

04.02.20

Oto ubiegłoroczne publikacje, związane z Ziemią Wierzenicką i postacią Augusta Cieszkowskiego, na które natrafiliśmy.

Błażej Sienkowski z Mielna na Ziemi Wierzenickiej, jest autorem książki Historycznym śladem Puszczy Zielonki i okolic. Znajdziemy na jej kartach historię Maruszki, katastrofę lotniczą w Karłowicach, „Żalik", cmentarze ewangelickie w Wierzonce i Skorzęcinie, dwory w Wierzenicy i Wierzonce, wierzenicki kościół.

Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego wydała Pisma rozproszone Augusta Cieszkowskiego. Dwutomowa publikacja ma podtytuł Rozprawy filozoficzne i pisma krytyczne Pisma polityczne i społeczne. Wybór, wstęp i redakcja naukowa Andrzej Wawrzynowicz. Zawiera szereg mało znanych prac Cieszkowskiego, w tym tłumaczenie poruszającej problem w dopuszczeniu robotników folwarcznych do udziału w zyskach z gospodarstwa; Zur Verbesserung der Lage der Arbeiter auf dem Lande, (...) 17 Mai 1845, nigdy wcześniej w całości nie ukazała się po polsku.

Pełne teksty 10 referatów z 13 wygłoszonych, w tym nasze, podczas konferencji odbytej 28 listopada 2019 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy znalazły się w książce August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej, red. Lech Wojciech Szajdak i Maciej Szczepański.

Książka Tomasza Herbicha Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu rok wydania 2018, faktycznie ukazała się w 2019 roku.

Aż 4 książki związane z dziejami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) pojawiły się w związku z obchodami 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, UPP jest jedną z uczelni, które z niego wyrosły. W każdej z nich są odniesienia do Augusta hr. Cieszkowskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. W części z nich natrafimy na osobę prof. Józefa Rivoli nierozerwalnie związanego ze Swarzędzem. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Historia i luminarze nauki, pod redakcją Moniki Kozłowskiej. Jubileusz 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu, red.: Grażyna Adamczyk, Iwona Cieślik, Lidia Golik, Anna Zielińska-Krybus. W tej książce, są słowa Hymnu 100-lecia w pierwszych słowach odwołujące się A. Cieszkowskiego. Dwa kolejne wydawnictwa związane są z historią najstarszych wydziałów dzisiejszego UPP. Sto lat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, red. Stanisław Kozłowski oraz 100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu, red. Małgorzata Mańka i Władysław Danielewicz.

W pełniącej rolę przewodnika książce Zespół pałacowo-parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, koncepcja wydawnictwa, wybór fotografii Aldona Łyszkowska nie mogło zabraknąć śladów po przyjaźni Augusta z Zygmuntem Krasińskim - kamienny fotelik A. Cieszkowskiego czy grób ich bony, baronowej de la Haye.

Przez dziesiątki lat w szkole w Wierzonce działały drużyny harcerskie, ich ślad znalazł się w książce 100 lat harcerstwa w Swarzędzu 1919-2019, red.: Maria Rydel-Nowak, Jarosław Kowalski, Rafał M. Socha.

W drugim, poszerzonym i uzupełnionym wydaniu książki Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 związani z ziemią swarzędzką, red.: Aurelia Bartoszek, Eugeniusz Dobiński, Arkadiusz Małyszka, Marian Pokorski są biogramy 12 powstańców pochowanych na cmentarzu w Wierzenicy.

Na łamach „Kroniki Powiatu Poznańskiego" Michał Boksa w artykule Mapa powiatu poznańskiego na 100-lecie Uniwersytetu w Poznaniu przypomina starania Augusta w sejmie pruskim o powołanie uniwersytetu w Poznaniu i doprowadzenie do powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. Przywołuje przy Nowej Wsi (część miasta Swarzędza) prof. Józefa Rivoli, a przy Wierzenicy obok Augusta, także jego syna o tym samym imieniu i prof. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego. W kolejnym artykule; Damskim i męskim okiem. spacer po powiecie Andrzej Ogórkiewicz i Rozalia Wojkiewicz opisują: Uroczysko Maruszka - gmina Czerwonak, i Leśny cmentarz rodziny von Treskow - gmina Swarzędz.

W kwartalniku „Kronika Wielkopolski" nr 1 (169) w artykule Pierwsze tygodnie niepodległości (listopada 1918 - marzec 1919 r.) w notatkach Tadeusza K.[ryspina] Jackowskiego Sabina Haszyńska przedstawiał jego postać i skomentowała ich tekst. Wśród postaci przywołanych przez Jackowskiego jest Cieszkowski. To August Adolf zwany „Guga" (1861-1932) syn hrabiego Augusta (1814-1894).

Czasopismo Artystyczne „Nestor" ukazujące się w Krasnymstawie ogłosiło rok 2019 Rokiem Cieszkowskich. Na jego łamach w numerze 1 (47) Kazimierz Stołecki zamieścił artykuł Testament i legat Kajetana hr. Kickiego 2. Opisujący echa prasowe związane z realizacją testamentu hr. Kajetana odnośnie poczynań w niemałej części wzorowanych na działaniach na rzecz oświaty jego siostrzeńca - Augusta Cieszkowskiego. Monika Nagowska opublikowała: Od „nauki hodowania lasów"po fotografię cyfrową, nr 2 (48), relacjonując Dzień Patrona w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, jest nim August Cieszkowski, i związany z nim konkurs jego imienia „Album leśny". W następnym 3 (49) numerze w artykule Jubileusz pałacu Cieszkowskich w Surhowie - „uzasadnieniem Przyszłości jest Przeszłość" obszernie opisała dwustuletnią historię wybudowanego dla rodziców Augusta pałacu i jego wystrój. Tak samo obszernie w artykule Gustownej architektury i pięknego położenia - fundacji Cieszkowskich przedstawiła dzieje i wyposażenie surhowskiego kościoła, nr 4 (50). W tym samym numerze ukazał się nasz artykuł Gabriela Cieszkowska - siostra Augusta, która w wieku lat pięciu zmarła w surhowskim pałacu 26 lipca 1820 roku.

Na łamach Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziarno" ukazującego się w gminie Siennica Różana, Monika Nagowska kontynuowała w numerze 1/2 (45/46) Spacerek z Augustem, cz. 6 skupiając się na zainteresowaniu Augusta gospodarką leśną i doprowadzając czytelnika do wierzenickiej Alei Filozofów.

Nasz artykuł Profesor Grzegorz Skrzypczak trzynastym przyjacielem Wierzenicy ukazał się na łamach „Wieści Akademickich", nr 3-6, czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Periodyki: „Kroniki Powiatu Poznańskiego", „Nestor" oraz „Ziarno" są dostępne w internecie.

Jak od lat jesteśmy świadomi, że mogliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje związane z Augustem Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. Zdarza się też, że datowane na dany rok ukazują się w następnym, już po naszych artykułach. Tradycyjnie nie przedstawiamy tekstów opublikowanych na łamach dość powszechnie dostępnych periodyków ukazujących się w gminie Swarzędz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl, jak też codziennych gazetach regionalnych i ogólnopolskich.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy