Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budżet Swarzędza na 2020 r. - ponad 57 mln zł na inwestycje

08.01.20

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na 2020 rok zakłada, że wydatki wyniosą 332.510.096 zł, z czego na wydatki majątkowe (inwestycje) przypada 57.077.212,57 zł.

 

Oto wykaz zadań majątkowych na 2020 r.

Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wynoszą 200.000 zł. W ramach zadania opracowywane zostaną następujące dokumentacje techniczne na: budowę sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, Cybińskiej i Cichej w Swarzędzu, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Gortatowie, koncepcje odprowadzenia wód deszczowych z sołectwa Gortatowo, koncepcja na odprowadzanie wód deszczowych z terenu sołectwa Rabowice.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wynoszą 50.000 zł i są przeznaczone na budowę dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej, na które nie uzyskano dofinansowania w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka".

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wynoszą 150.000 zł. Środki przeznaczone są na rozpoczęcie inwestycji związanej z modernizacją sieci wodociągowej na terenie sołectwa Paczkowo.

Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wynoszą 100.000 zł. Środki zabezpieczone na wykup sieci wodociągowej realizowanej w poprzednich latach przez prywatnych inwestorów.

Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wynoszą 500.000 zł i przeznaczone są na realizację zadania.

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajdujące się w WPF, na rok 2020 zaplanowano kwotę 500.000 zł na realizację zadania.

BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 wprowadza się kwotę 50.000 zł na wykonanie projektu wodociągu. Rabowice jest prężnie rozwijającą się miejscowością, jest duży przyrost mieszkańców. Istniejące studnie nie zaopatrują mieszkańców w wodę. Wodociąg wzdłuż tych ulic jest niezbędny.

Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2020 planowana jest kwota 1.200.000 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego.

Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajduje się w WPF. W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 156.000 zł. W ramach zadania zakończone zostaną prace projektowe, dotyczące budowy obwodnicy Swarzędza etap I i II, a także wypłacone zostaną odszkodowania za grunty przejęte i niezbędne do realizacji zadania.

Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 251P (Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajduje się w WPF. W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 50.000 zł.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację na drodze powiatowej- zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2020, znajduje się w WPF. Na rok 2020 planowana jest kwota 435.000 zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego.

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 5.994.000 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu tj. budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej. Gmina Swarzędz podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie na realizacje zadania w wysokości 3.184.649,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2020 wynosi 200.000 zł. Środki przeznaczone na zakończenie prac projektowych dotyczących budowy ulicy Rivoliego i Mokrej w Zalasewie, Czarnoleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni, Rutkowskiego i Leszka w Jasinie.

Przebudowa ulic w Bogucinie - zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2020 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, na wykonanie remontu nawierzchni ul. Słocińskiego w Bogucinie.

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2020 zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone zakończenie prac projektowych dotyczących przebudowy ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców i przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu.

Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie - zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2020 przeznaczono kwotę 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego).

Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu - zadanie realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2020 rok zabezpieczono kwotę 200.000 zł, na zakończenie budowy nawierzchni na odcinku ul. Słowiczej w Swarzędzu.

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2020 rok zabezpieczono kwotę 300.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności (poszerzenie pasa drogowego.

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2020 planuje się kwotę 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości niezbędne do przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Placu Powstańców Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz na rozpoczęcie realizacji zadania.

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach) - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na korektę dokumentacji technicznej związanej z odwodnieniem ul. Hebanowej i Botanicznej, na zakończenie prac projektowych związanych z budową ul. Polskiej w Zalasewie oraz ul. Opłotki w Garbach. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości niezbędne do budowy ul. Polskiej.

Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 wynoszą 1.200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie realizowanej przebudowy ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie.

Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2021, znajdująca się w WPF. W roku 2020 przeznacza się kwotę 500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie.

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadza się kwotę 300.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji związanej z przebudową ulicy Bukowej.

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 wynoszą 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych dotyczących ul. Katarzyńskiej, Nowowiejskiego oraz na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości. Dodatkowo na rozpoczęcie rozbudowy ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk.

Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej.

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 13.057.019,28 zł na budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie, rozbudowę ul. Transportowej - etap III - budowę ronda oraz modernizację bazy transportowej w Garbach.

Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ulicy Transportowej 1 - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajduje się w WPF, na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł. W trakcie realizacji projektu, dofinansowanego ze środków UE, wystąpiły nieprzewidziane wydatki (opłaty przyłączeniowe gestorów sieci, nadzór autorski), dotyczące realizacji zadania, a nie związane z zakresem rzeczowym, jaki obejmuje umowa o dofinansowanie. W niniejszym zadaniu będą ujęte wydatki, które nie wpływają na zakres i wartość projektu, w zakresie dofinansowania ze środków unijnych.

Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozpoczęcie inwestycji związanej z budową chodnika w ul. Dębowej.

Przebudowa ulic w Jasinie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, Wrzosowej i Sołeckiej w Jasinie.

Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 - 2021, znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na rozliczenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy związanej z modernizacją przejścia podziemnego oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Łąkowej.

► BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł na promocję alternatywnego źródła transportu w mieście oraz popularyzację wśród mieszkańców rezygnacji z samochodów przy przemieszczaniu się po mieście, co przyczyni się m.in. do zmniejszenia korków w godzinach szczytu. Będzie to także ciekawa propozycja dla osób spędzających aktywnie czas. Docelowo, po rozbudowie systemu, będzie można wypożyczyć rower w różnych miejscach Gminy, a zostawić, np. przy strefie rekreacyjnej przy Jeziorze Swarzędzkim.

Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 150.000 zł.

Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2) - zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2020. W 2020 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł.

Objęcie udziałów w STBS - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 250.000 zł.

Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł.

Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 80.000 zł, m.in. na zakup sprzętu teleinformatycznego, sprzętu serwerowego i sieciowego.

Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000 zł, na zakup nowych przełączników sieciowych miejskiej sieci szkieletowej oraz macierzy dyskowej do rozbudowy systemu wirtualizacji w oparciu o platformę Vmware vSphere.

Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2020, znajduje się w WPF. W roku 2020 zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 15.000 zł,

Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 120.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego.

Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2021. Na realizację zadania w roku 2020 zaplanowano kwotę 500.000 zł,z przeznaczeniem na bieżące remonty i modernizacje obiektów szkolnych i przedszkolnych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu - zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę 15.500.000 zł, na kontynuację i zakończenie realizacji zadania włącznie z wyposażeniem nowo powstałego obiektu.

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczkowie w tyrolkę - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12.000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI - Instalacja nagłośnienia Sali w SP 2 w Zalasewie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 przeznacza się kwotę 100.000 zł na zaprojektowanie, zakup i montaż nagłośnienia. Zakres projektu obejmuje min.: uzyskanie niezbędnych decyzji, zakup i montaż konstrukcji - kratownicy, na której zostanie zamontowane wyposażenie, zakup i montaż wyposażenia, tj. głośników, mikrofonów bezprzewodowych i statywów, zakup stołu mikserskiego i końcówek mocy, wykonanie okablowania.

BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą

i stojakami na rowery na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł na rozbudowę miejsc postojowych dla rowerów, zakup i montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wraz z niezbędnym wyposażeniem, do podłoża za pomocą kotw. Ponadto, zaplanowano budowę wiaty dla rowerów, zakup stojaków na rowery oraz zakup i montaż zabawki na placu zabaw dla dzieci.

BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 przeznacza się kwotę 100.000 zł. Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci, który będzie się składał min.: z zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami, ścianek do wspinaczki, huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki - bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej konika. Pod urządzeniami, zamontowane zostanie bezpieczne podłoże. Ponadto, na placu zabaw zamontowane zostaną minimum cztery ławki przeznaczone dla dzieci i opiekunów oraz zadaszone ławostoły.

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 90.763,00 zł.

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 5.910.058,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła - na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2020 roku kwotę 500.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2020 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia Rynku, budowę oświetlenia wraz z przesunięciem przejścia dla pieszych w ul. Św. Marcin w Swarzędzu, budowę oświetlenia Placu Gruszczyńskiego oraz ul. Grobla w Gruszczynie.

► BUDŻET OBYWATELSKI - Oświetlenie ma znaczenie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 50.000 zł. W ramach projektu planowana jest wymiana opraw dziewięciu lamp w kształcie kuli przy skwerze i placu zabaw na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu na oprawy parkowe ze źródłem światła LED o barwie ciepłej (3000K). Przy wymianie opraw decydujące będą następujące parametry: energooszczędność, żywotność, niski stopień zanieczyszczenia światłem, estetyka. Podany szacunkowy koszt realizacji jest sumą brutto cen opraw renomowanych producentów wraz z montażem oraz demontażu i utylizacji opraw starych.

Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej - w budżecie na 2020 rok przeznacza się kwotę 100.000 zł, w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców.

Modernizacja świetlic wiejskich - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 300.000 zł.

Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł na rozliczenie za dokumentacje techniczną budowy świetlicy w Kruszewni.

Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12.000 zł.

Wykonanie zewnętrznego zasilania w energie elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej w Zalasewie - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.598,20 zł.

► BUDŻET OBYWATELSKI - Stwórzmy sobie letnie kino - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. Do planu na rok 2020 przyjęto kwotę 100.000 zł. Celem inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej oraz popularyzacja kultury poprzez stworzenie miejsc spotkań w postaci plenerowych pokazów filmowych. Kino letnie będzie miejscem, w którym można złapać oddech, usiąść wygodnie na leżaku, otulić się ciepłym kocem i oglądać wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu ulubione filmy. Niewątpliwą zaletą letniego kina plenerowego będzie starannie wyselekcjonowany repertuar poprzedzony internetową ankietą.

Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 - 560.000 zł.

Budowa boiska w Uzarzewie - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 - 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na drogę dojazdową wraz z parkingiem i oświetleniem w rejonie planowanego boiska sportowego.

Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 300.000 zł.

W roku 2020 planuje się:

- budowę placu zabaw na os. Cegielskiego;

- doposażenie placów zabaw na; os. Raczyńskiego, ul. Kupiecka/Graniczna;

- doposażenie placu zabaw w Puszczykowie Zaborzu i Łowęcinie.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 16.198,20 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 14.000 zł.

Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 10.979,49 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 24.598,20 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 16.298,20 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12.500,00 zł.

Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 17.000 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 21.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2020 na realizację zadania wynoszą 12.200,00 zł.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2020 na realizację zadania wynoszą 25.000,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI - ACTIV PARK w Zalasewie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2020 przeznaczono kwotę 1.000.000 zł na budowę parku z możliwością modułowego wykonania prac, w zależności od kosztów. W ramach zadania planowane jest: postawienie siłowni zewnętrznej dla dorosłych, postawienie street workout dla młodzieży, wydzielenie terenu na wybieg dla psów, postawienie masztu z kamerą, budowa 10 miejsc parkingowych, postawienie ławek, ławostołów i grilli. Ponadto, przygotowanie terenu do wybudowania ścieżek rowerowych i ich budowa, przygotowanie terenu oraz posianie trawy i nasadzenie krzewów, drzew, a także postawienie znaków drogowych, sygnalizatorów.

Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oświetlenia boiska w Zalasewie - zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowana kwota na 2020 rok 120.000 zł.

/opr. M.W./