Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Konferencja o Auguście Cieszkowskim w Dobrzycy

02.12.19

Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie, wraz z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przygotowały konferencję poświęconą życiu i działalności Augusta Cieszkowskiego. Nosiła ona tytuł: „August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej". 28 listopada 2019 r. w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy zostało wygłoszonych 13 referatów zgrupowanych w trzech panelach.

I - Lubonianin, Wielkopolanin i Polak: Olaf Bergmann, August Cieszkowski (1814-1894) - czas i przestrzeń świadka pewnej epoki, Barbara Goryńska-Bittner, August Cieszkowski - ideolog narodu w czasach niewoli, Janusz Karwat, Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem, Ewa Jarosława Buczyńska, Wierzenica - Augustowi hr. Cieszkowskiemu, Stanisław Ledóchowski, Książka wraca do Dobrzycy.

II - Filozof: Zbigniew Przychodniak, Tajemnice niebieskiego manualika młodego filozofa,

Wiesława Sajdek, Antyutopijny charakter filozofii Augusta Cieszkowskiego,

Wojciech Jerzy Górczyk, Bóg i mesjasz w listach Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, Aldona Łyszkowska, „Najściślej sercem i duchem zrośli" - Zygmunt Krasiński i August Cieszkowski, Wojciech Święcicki, Wielka piątka roślin, które zmieniły oblicze świata.

III - Społecznik: Włodzimierz Buczyński, Działalność organizacyjna Augusta Cieszkowskiego w Wielkopolsce, Michał Senger,  Mariusz Niestrawski, „Dzisiaj już nie może ślepa rutyna prowadzić rolnika". Historia Szkoły Rolniczej im. Haliny, Hanna Ignatowicz, „Odrodzić naród od korzenia" - August Cieszkowski jako twórca i realizator idei ochronek wiejskich".

Niemal każde z wystąpień (jedno nie wiązało się bezpośrednio z osobą Cieszkowskiego), z konieczności w skrótowej formie, wnosiło nowe spojrzenie, bądź porządkowało informacje związane z Augustem Cieszkowskim. Pełne teksty 10 referatów znalazły się w publikacji August Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej. Wśród uczestników konferencji była reprezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. Małgorzata Mańka, prof. Andrzej Dubas i Ewa Strycka - redaktor naczelna „Wieści Akademickich".

Cieszymy się, że August Cieszkowski ciągle jest postacią budzącą zainteresowanie. Po 205 latach od narodzin nadal odkrywany jest na wielu płaszczyznach przez kręgi naukowe z różnych stron kraju.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy