Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

29.11.19

28 listopada w swarzędzkim ratuszu odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Na wstępie burmistrz Marian Szkudlarek podsumował dotychczasową dobrą współpracę ze swarzędzkim "trzecim sektorem". Zapewnił, że - mimo trudności budżetowych - suma pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców naszej gminy nie zostanie zmniejszona. Na 66 zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez 37 organizacji, a wspieranych przez Gminę Swarzędz, w otwartych konkursach ofert przekazano dotacje w łącznej kwocie 2 265 580 zł. Dodatkowo w bieżącym roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu, udzielono dotacji na 6 zadań związanych z rozwojem 6 swarzędzkich rodzinnych ogrodów działkowych, na które przeznaczono razem 100 000 zł.

Szkolenie prowadził Wojciech Dobczyński. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli swarzędzkich organizacji, w tym stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, parafii. Omówione zostały nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, które stanowią załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Wspomniane nowe wzory mają zastosowanie w otwartych konkursach ofert dla organizacji, ogłaszanych przez Gminę Swarzędz na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji przyszłorocznych zadań publicznych z zakresu: sportu, kultury, zdrowia, edukacji, turystyki i wypoczynku.

/wd, mw/

fot. Izabela Paprzycka