Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Z „kart historii"... Uroczystość Konstytucji 3 Maja roku 1922

28.11.19

Z „kart historii"... Prezentujemy fragment kroniki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu ze strony 147 i 148.

Uroczystość 3 Maja w roku 1922 odbyła się w szkole podług programu zeszłorocznego (...).

Po uroczystości szkolnej zaprowadzono dzieci na rynek, skąd ruszył pochód, na którego czele postępowały dzieci szkolne do Kościoła. Po nabożeństwie nastąpiło poświecenie pomnika dla poległych podczas wojny światowej i za wolność Ojczyzny. Pomnik ten został za staraniem tutejszego Księdza proboszcza Mroczkowskiego wystawiony.

Na piedestale zbudowanym z kamieni polnych, które zwieziono z pól całej parafji, ustawiona jest figura Matki Boskiej na Kuli, depcząca łeb wężowi. U dołu pomnika wmurowana jest tablica marmurowa, na której wyryte jest ku wspomnieniu poległych.

„Czy umrzeć nam przyszło w polu,  Czy w tajgach Sybiru nam zginąć, Z trudu naszego i bólu Polska powstała, by żyć.

Ku pamięci bohaterów poległych wśród wojny światowej w latach 1914/18 i we walkach o Wolność Narodu Polskiego wdzięczni rodacy parafji w Swarzędzu.

Dnia 3 maja r. P. 1922"

Pomnik opasany jest łańcuchem, który przymocowany jest do kamieni ustawionych wkoło pomnika. Wkoło pomnika założone są piękne trawniki, na których posadzono tuje.

Podczas poświęcenia były wszystkie towarzystwa miasta Swarzędza, uformowane wkoło pomnika poza dziećmi szkolnemi. Przy pomniku samym sztandary i przedstawiciele władz.

Podczas modlitw za zmarłych oddali strzelcy 3 salwy. Następnie odczytał ks. Proboszcz Mroczkowski nazwiska poległych z całej parafji, a było ich przeszło 120.

Koszta wyniosły  (miejsce wolne - nie podano kwoty). Pieniądze te zebrał ks. Proboszcz Mroczkowski przez składki w Kościele, a także przez kwesta u zamożniejszych obywateli miasta.

Po poświęceniu pomnika szedł pochód główniejszymi ulicami na rynek. Na rynku wygłosił (słowo nieczytelne) mowę, zastosowaną do uroczystości p. Staniewski.

O godzinie 1-szej rozeszli się uczestnicy i to z rynku."

Tekst jest oryginalny (tak zdołałem odczytać pismo ręczne) i został sporządzony przez kierownika szkoły - rektora Leona Maćkowiaka.

Dodajmy, że pomnik istniał do wybuchu wojny. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich został zniszczony, natomiast zachowała się tablica, która obecnie wmurowana jest w przedsionku kościoła pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Swarzędzu pod dzwonnicą.

Eugeniusz Dobiński

Zdjęcie pomnika udostępniła Halina Staniewska, ze zbiorów Mieczysława Staniszewskiego. Zdjęcie tablicy wykonała Halina Staniewska.