Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Obowiązek meldunkowy

31.10.19

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397), Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, o obowiązku meldunkowym obywateli polskich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek meldunkowy polega na:

1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić osobiście w urzędzie (Wydział Spraw Obywatelskich UMiG, ul. Poznańska 25 w Swarzędzu), przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

/wso/