Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

7 NOWYCH AUTOBUSÓW WKRÓTCE NA LINIACH SWARZĘDZKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

08.08.19

W środę, 07.08.2019 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek wraz z II Z-cą, Tomaszem Zwolińskim dokonali formalnego odbioru siedmiu nowych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 Hybrid. Autobusy zostały zakupione w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - Etap II” z ponad 70% dofinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Autobusy zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy marki Volvo oraz wzmocnią tabor przeznaczony do obsługi linii o mniejszym natężeniu ruchu pasażerskiego.

Przypominamy, że umowa na dostawę nowych autobusów została podpisana z firmą Solaris Bus& Coach S.A. w czerwcu 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, a jej łączna wartość netto to 10,6 mln złotych (dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 7,5 mln złotych).

Autobusy, podobnie jak 4 zakupione pod koniec 2017 roku, wyposażone są między innymi w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, monitoring wizyjny, wewnętrzne monitory LED, bramki liczące pasażerów oraz gniazda do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo w każdym z pojazdów zamontowano specjalny uchwyt do bezpiecznego mocowania roweru.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni planowana jest oficjalna prezentacja nowych autobusów oraz formalne ich przekazanie do eksploatacji operatorowi gminnej komunikacji miejskiej. O jej terminie poinformujemy wkrótce.

Przedsięwzięcie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.