Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Do 6 września 2019 r. zgłaszamy propozycje projektów

19.08.19

W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2020. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej gminy, zarejestrowany na portalu „e-urząd", będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalny formularz internetowy na stronie www.swarzedz.pl/wnioskibogs , w którym będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację i dołączyć poparcie 20 mieszkańców gminy. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd". Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.

Już dziś zarejestruj się na portalu www.eurzad.swarzedz.pl

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020:

► Kampania informacyjna: (od 15.07.2019 do 08.12.2019)

► Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 1.08.2019 do 06.09.2019)

► Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 06.09.2019)

► Weryfikacje złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 09.09.2019 do 27.09.2019)

► Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (27.09.2019)

► Głosowanie (od 08.10.2019 do 08.11.2019)

► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 08.12.2019)

/t.ryb./