Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zdecydowane absolutorium i gratulacje dla burmistrza Mariana Szkudlarka

21.05.19

Zasadniczym tematem VIII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek, 21 maja 2019 r., było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Głosowanie poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji  za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowała zdecydowana większość 20 radnych, przy zaledwie 1 głosie wstrzymującym się.

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się w tym roku od - to nowość - przedstawienia przez burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie terytorialnym, Raportu o stanie Miasta i Gminy Swarzędz. Po debacie nad tym dokumentem radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się). Burmistrz, dziękując za tak pozytywną ocenę, podkreślił, że jest ona rezultatem dobrej pracy również całego zespołu, nie tylko współpracowników, ale i radnych, sołtysów oraz szefów jednostek organizacyjnych gminy.

/mw/

fot. M.Woliński