Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wybory sołeckie - podsumowanie

26.03.19

Od 29 stycznia br. odbywały się w sołectwach naszej Gminy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Na ostatnim z 20 zebrań mieszkańcy spotkali się 20 marca w Wierzenicy.

Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Paczkowie (334 osoby), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sokolnikach Gwiazdowskich (51,6%). Łącznie na 14202 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło udział 1656 osób (4 lata temu - 1596), co oznacza, że średnia frekwencja wyniosła 11,7% (4 lata temu - 13,3 %).

Wybranych zostało 20 sołtysów spośród 32 kandydatów i 116 członków rad sołeckich (ze 139 kandydatów). W 4 sołectwach zmienił się sołtys, przy czym w 3 z nich dotychczasowy sołtys nie kandydował w wyborach. Przypominamy, że w związku ze zmianami w statutach sołectw, po raz pierwszy organy jednostek pomocniczych wybierane były na 5-letnią kadencję.

Wśród sołtysów serdecznie witamy:

 • Kamilę Górecką, nową sołtys Karłowic,
 • Zdzisława Niemyta, nowego sołtysa Jasina,
 • Norberta Zgrabczyńskiego, nowego sołtysa Janikowa Górnego,
 • Marcelę Koczorowską, nową sołtys Janikowa Dolnego.

Na kolejne kadencje wybrani zostali:

 • Adam Borówczak, sołtys Bogucina,
 • Bogdan Krych, sołtys Garbów,
 • Filip Molik, sołtys Gortatowa,
 • Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
 • Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
 • Małgorzata Markiewicz, sołtys Kruszewni,
 • Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
 • Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys Paczkowa,
 • Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
 • Katarzyna Szaferska, sołtys Rabowic,
 • Hanna Andrzejewska, sołtys Sarbinowa,
 • Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich,
 • Adrian Suchomski, sołtys Uzarzewa,
 • Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
 • Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
 • Adrian Senyk, sołtys Zalasewa,

Wszystkim dwudziestu sołtysom wybranym na kadencję 2018-2023 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami Gminy oraz realizacji wszystkich zamierzeń.

Jednocześnie składamy podziękowania wszystkim ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich za współpracę w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym, prosząc jednocześnie o udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia swoim następcom.

Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej na terenie naszych sołectw składamy na ręce:

 • Pani Marii Drozdy, pełniącej przez ostatnie 34 lata funkcję sołtysa Jasina - dziś członka rady sołeckiej,
 • Pana Ryszarda Wiczyńskiego, sołtysa Janikowa Górnego przez ostatnie 18 lat,
 • Pana Henryka Borskiego, sołtysa Karłowic w ostatnich dwóch kadencjach,
 • Pana Włodzimierza Koniecznego, sołtysa Janikowa Dolnego ostatniej kadencji.

W trakcie trwania zebrań wiejskich mieszkańcy przedstawili również swoje wnioski i prośby do władz Gminy. Wnioski znalazły się w protokołach z zebrań i po ich przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje odnośnie ich realizacji.

/M.S./

fot. Mariusz Szrajbrowski