Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców - zapraszamy!

01.02.19

Gmina Swarzędz rozpoczyna cykl szkoleń informatycznych dla mieszkańców w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".

Projekt obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu podpisaną z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację szkoleń w Gminie Swarzędz dla 132 osób w zakresie obsługi komputera, rozwoju kompetencji cyfrowych - m.in. dostępu do e-usług, wykorzystania Internetu pracy zawodowej czy też dla rozrywki, komunikacji elektronicznej, usług internetowych, wykorzystania cyfrowych zasobów sieci.

Szkolenia skierowane są do osób, które ukończyły 25 rok życia, w tym pierwszeństwo  kwalifikacji mają osoby w wieku 65+ i osoby niepełnosprawne.

W ramach realizacji projektu Gmina Swarzędz będzie organizować szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie"

2. „Mój biznes w sieci"

3. „Moje finanse i transakcje w sieci"

4. „Działam w sieciach społecznościowych"

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)"

6. „Rolnik w sieci"

7. „Kultura w sieci"

Szczegółowy opis poszczególnych modułów tutaj.

Pierwszy etap rekrutacji uczestników szkoleń trwa do 28.02.2019

Z uwagi na dużą liczbę uczestników dopuszcza się nabór ciągły do końca trwania projektu czyli 31.07.2019.

Zgłoszenia do szkoleń można złożyć:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu, parter, ul. Rynek 1 (Ratusz)
  • listownie na adres pocztowy Urzędu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
  • elektroniczne na adres: szkolenia@swarzedz.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne w budynku Ratusza (parter) oraz w poniższym linku:

Dokumenty.zip