Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Osiedle Dąbrowszczaków - jest wyrok WSA

20.12.18

20 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie zmiany nazwy os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu na os. Szarych Szeregów. Sąd przychylił się do skargi Rady Miejskiej w Swarzędzu, co oznacza, że os. Dąbrowszczaków nadal będzie funkcjonować pod tą nazwą.

Wcześniej, na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 r., WSA przychylił się też do skargi Rady Miejskiej w sprawie zarządzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego zmiany nazwy ulicy Jakuba Przybylskiego w Swarzędzu, której nowym patronem miałby zostać ksiądz Józef Tischner.

Przypomnijmy, że 13 czerwca 2018 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nazwy osiedla Dąbrowszczaków nadając mu nazwę Szarych Szeregów oraz ulicy Jakuba Przybylskiego nadając jej nazwę ks. Józefa Tischnera.  Jako podstawę prawną Wojewoda wskazał ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Bezpośrednim skutkiem wskazanych zmian nazwy ulicy i osiedla byłaby konieczność dokonania przez Mieszkańców wielu zmian administracyjno-formalnych. Niezależnie od argumentów prawnych, ale -  przede wszystkim - aby nie narażać Mieszkańców na ponoszenie dodatkowych kosztów takich jak, na przykład, koszty wymiany tabliczek oznaczających posesje, wymiany szyldów, wizytówek, koszty zmiany ogłoszeń itp. - burmistrz Swarzędza postanowił na te zarządzenia Wojewody złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ze stanowiskiem burmistrza zgodziła się Rada Miejska w Swarzędzu, kierując takie skargi do sądu.

Obydwa wyroki WSA nie są prawomocne i przysługuje od nich skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

/mw/