Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

21.11.18

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu kadencji 2018-2023. Obrady otworzył najstarszy radny - Włodzimierz Buczyński. Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze, radni złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu. Funkcję tę objęła ponownie radna Barbara Czachura. Na stanowiska wiceprzewodniczących wybrano Ryszarda Dyzmę, Wandę Konys i Wojciecha Kmieciaka.

Radni wybrali również przewodniczących komisji Rady Miejskiej. Przewodniczącym Komisji Budżetu został Adrian Senyk, Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi - Tomasz Majchrzak, Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu - Mateusz Matuszak, Komisji Rewizyjnej - Joanna Wojtysiak oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Przemysław Garsztka.

Burmistrz Marian Szkudlarek, po złożeniu ślubowania, raz jeszcze podziękował za okazane zaufanie. Burmistrz wyraził przekonanie, że nowa kadencja 2018-2023 będzie dla swarzędzkiego samorządu kolejnym okresem dobrej współpracy władzy wykonawczej i uchwałodawczej w interesie całej społeczności naszej Gminy. Wśród priorytetów na najbliższe lata burmistrz Szkudlarek wymienił rozwój bazy oświatowej, tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w tym budowę obwodnicy Swarzędza, rozwój publicznej komunikacji, ochronę środowiska, program opieki nad osobami starszymi oraz zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa.

Marian Szkudlarek przedstawił też swoich najbliższych współpracowników: I zastępcę burmistrza Grzegorza Taterkę, II zastępcę Tomasza Zwolińskiego, skarbnika gminy - Karolinę Dziekan oraz sekretarza - Agatę Kubacką.

Sesja zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

M.W.

fot. A.Młynarczak i M.Woliński