Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ulgi w podatku rolnym - niezbędne formalności

07.11.18

W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 października 2018r. Nr LVII/608/2018 w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2018 r. poz. 7947), informujemy, że rolnicy którzy posiadają  protokół z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, stwierdzający wystąpienie takiej szkody, mogą już składać wniosek o udzielenie tej ulgi. Do wniosku należy dołączyć kopię w/w protokołu, wypełniony Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę i oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Ulga ta przyznawana jest podatnikom w wysokości trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2018 r.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 61 6512 305 lub 61 6512 101.

Oto wzory:

- WNIOSKU

- FORMULARZA

- OŚWIADCZENIA O OTRZYMANIU POMOCY

- OŚWIADCZENIA O NIE OTRZYMANIU POMOCY

/sp/