Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Oświadczenie

18.10.18

Szanowni Państwo! W związku z pojawiającymi się - w ostatnich dniach - nieprawdziwymi doniesieniami w wybranych mediach chciałbym przedstawić Państwu moje oświadczenie:

W sprawie z powództwa Roberta Ostafińskiego-Bodlera przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Swarzędzu o przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, wydano wyrok, w którym uwzględniono roszczenia powoda. Wyrok ten został wydany w dniu 5 października 2018 roku i jest prawomocny. Po doręczeniu pisemnego uzasadnienia wyroku służby prawne Urzędu przedstawią burmistrzowi rekomendacje, co do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Decyzję o zatrudnieniu Roberta Ostafińskiego-Bodlera podjęła poprzednia burmistrz - Anna Tomicka i to pomimo braku kwalifikacji przewidzianych przepisami prawa dla zajmowanego stanowiska w Urzędzie.

W dacie wypowiedzenia umowy o pracę Robertowi Ostafińskiemu-Bodlerowi nie było w aktach osobowych żadnej informacji o ochronie stosunku pracy przewidzianej w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP.

Bezpośrednio po jego wręczeniu, w tychże aktach znajdujących się w Urzędzie pojawiły się dokumenty, takie jak: karta przydziału kryzysowego i inne, z których wynikało, że Robert Ostafiński-Bodler jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych podlega ochronie prawno-pracowniczej. W tej sprawie został wniesiony do Sądu Rejonowego w Poznaniu subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Robertowi Ostafińskiemu-Bodler o przestępstwa z art.231§1 k.k., art.276 k.k. i inne.

Polityka zatrudniania pracowników samorządowych wymaga stosowania przejrzystych reguł i zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym. Pełniąc urząd Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zawsze kierowałem się tymi zasadami i w przyszłości również zamierzam.

Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

* * *

Szanowni Państwo!

W uzupełnieniu oświadczenia z dnia 18 października 2018 r. dotyczącego subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko Robertowi Ostafińskiemu - Bodler informuję, że dnia 19 października 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o umorzeniu postępowania o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 276 k.k. i inne. Postanowienie to nie jest prawomocne i zostanie zaskarżone zażaleniem.