Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

12.10.18

10 października w Swarzędzkiej Sali Koncertowej odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej kończąca VII kadencję.

Podczas obrad sesji, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura złożyła serdeczne podziękowania za 4 lata wspólnej pracy radnym, burmistrzowi i jego zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi gminy, sołtysom, dyrektorom i kierownikom podległych gminie jednostek, dyrektorom placówek oświatowych oraz kierownikom wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Podziękowania skierowane zostały również do mieszkańców gminy oraz swarzędzkich mediów.

W dalszej kolejności, w swoim wystąpieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek przedstawił dotychczasowe osiągnięcia mijającej kadencji oraz pokrótce omówił planowane projekty. Złożył również podziękowania Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbarze Czachurze oraz wszystkim radnym, za owocną współpracę, która umożliwiła realizację wymienionych wcześniej przedsięwzięć.

Kolejnym punktem uroczystej sesji było wręczenie pamiątkowych statuetek i listów z podziękowaniem wszystkim radnym obecnej kadencji. Podziękowania otrzymali również sołtysi, dyrektorzy podległych jednostek oraz placówek oświatowych, a także kierownicy wydziałów urzędu. Szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymał Radny Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis.

Podziękowania za współpracę złożyli także poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski, Komendant Komisariatu Policji

w Swarzędzu Eugeniusz Sierański, Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu Wanda Konys, Teresa Rucińska i Jacek Hejnowski.

Oficjalnie VII kadencja Rady Miejskiej kończy się 16 listopada.

Uroczystą Sesję Rady Miejskiej poprzedziła nadzwyczajna LVII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w związku z koniecznością podjęcia uchwał budżetowych.

/mmm,jszar/ /fot. A. Młynarczak/