Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz - etap II

05.10.18

Dotacja w wysokości 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

14.09.2018 r. podpisana została umowa z WFOŚiGW w Poznaniu w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 50% dla projektu pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz - etap II".

Przedsięwzięcie dotyczy zakupu latającego laboratorium stanowiącego uzupełnienie kupionego w ubiegłym roku drona, który również był dofinansowany ze środków Funduszu. Sprzęt ten wpłynie na zwiększenie pozytywnych efektów pracy zarówno Ekopatrolu Straży Miejskiej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w aparaturę pomiarową  mierzącą między innymi  stężenie w powietrzu pyłów zawieszonych, ale także specyficznego dla naszego miasta i gminy i bardzo niebezpiecznego dla zdrowia  formaldehydu, który uwalnia się do atmosfery w procesie spalania płyt wiórowych, OSB i innych powstałych w procesie łączenia trocin, paździerzy i pyłu drzewnego.

Wprawdzie urządzenie nie jest analizatorem dowodowym i dlatego na podstawie jego wskazań nie można wymierzyć grzywny w postępowaniu mandatowym ani skierować wniosku o ukaranie do sądu, jednak pozwoli ono dokładnie określić w jakim rejonie miasta lub gminy, na jakiej ulicy, kwartale budynków występuje duże stężenie szkodliwych substancji i jaki obszar strażnicy miejscy powinni dokładnie skontrolować.

Laboratorium ma także możliwość tworzenia map obrazujących rozkład i stężenie mierzonych zanieczyszczeń powietrza na określonym terenie.

Całkowita wartość zadania to prawie 68 tys. zł, z czego 50% w formie dotacji stanowi udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2018 r.

/WPF/