Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zasady umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych

28.09.18

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu uprzejmie informuje, że w celu umieszczenia w pasach drogowych plakatów i banerów wyborczych, każdy Komitet Wyborczy zobowiązany jest do złożenia wniosku do zarządcy danej drogi o wydanie stosownego zezwolenia.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009r. §4 pkt. 2 – z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zwolnione są plakaty wyborcze.

Informujemy ponadto, że w celu uzyskania zgody na umieszczenie plakatów/banerów wyborczych w pasach drogowych dróg powiatowych, zarządzanych przez Gminę Swarzędz tj. ulic: Cieszkowskiego, Polna, Średzka, Cmentarna, Wrzesińska, Jesionowa, Grudzińskiego, Strzelecka, Św. Marcin, dawna droga wojewódzka nr 433 (ul. Polna, ul. Kórnicka, ul. Średzka) Komitety Wyborcze zobowiązane są do złożenia w tut. Urzędzie wniosku o zajęcie pasa drogowego, celem naliczenia stosownej opłaty.

Przypominamy również, że zgodnie z Art. 109 par. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 754 z pózn. zm.), materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą oraz zgodnie z art. 110 ww. ustawy, wieszanie plakatów wyborczych na słupach oświetleniowych wymaga zgody ich Zarządcy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do usunięcia plakatów, reklam i banerów wyborczych w terminie ustawowym.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie banery i plakaty wyborcze, które zostały zawieszone w pasach drogowych na terenie Miasta Swarzędz bez zgody zarządcy drogi – zostaną z nich usunięte.

/umig/