Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dęby Pamięci

20.09.18

"Katyń - ocalić od zapomnienia" to całoroczny projekt realizowany w minionym roku szkolnym przez społeczność  Szkoły Podstawowej w Zalasewie jako kontynuacja wcześniejszych działań prowadzonych przez sześć szkół z terenu miasta i gminy Swarzędz i zwieńczonych uroczystością, podczas której  posadzono sześć dębów pamięci. Uczniowie i nauczyciele zalasewskiej jedynki kontynuowali prace nad upamiętnieniem wszystkich pomordowanych w Katyniu i innych obozach osób związanych ze swarzędzką ziemią. Prace projektowe zostały zaplanowane na cały rok szkolny i podzielone wg poziomu trudności oraz dostosowane do zdolności percepcyjnych wszystkich uczniów szkoły, aby nawet najmłodsi nie posiadający jeszcze wiedzy historycznej mogli rozwijać umiłowanie prawdy, patriotyzmu i poszanowanie dla dziejów państwa polskiego. 17 września br. w rocznicę agresji radzieckiej na ziemie polskie, przy udziale rodziny głównego bohatera działań projektowych - w tym syna, córki i wnuka porucznika Ignacego Piechowiaka zamordowanego w Katyniu w 1940 roku oraz burmistrza miasta i gminy Swarzędz, pana Mariana Szkudlarka, zastępcy burmistrza, pana Tomasza Zwolińskiego, kierownika Wydziału Edukacji, pani Doroty Zaremby a także starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pani Izabeli Liebert – Jędroszkowiak, a także dyrektorów i uczniów szkół z terenu gminy Swarzędz odbyła się uroczystość podsumowująca działania projektowe. W jej efekcie swarzędzka aleja dębów pamięci otrzymała kolejny żywy pomnik bohaterstwa Polaków - ofiar zbrodni katyńskiej. Podczas podniosłej części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pań Ewy Radolak, Izabeli Zgórskiej i pana Cezarego Cieślaka  uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie pragnęli uświadomić uczestnikom uroczystości trwałość przekazu pokoleniowego oraz jego historyczne znaczenie. Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość.

wsz