Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Dzieje wsi okolic Swarzędza...

01.08.18

W lipcu 2018 r. r. ukazała się książka Antoniego Kobzy „Dzieje wsi okolic Swarzędza. Szkice i materiały do historii powiatu poznańskiego". Promocja nowej książki odbyła się 31 lipca b.r. na spotkaniu w czytelni Biblioteki Publicznej na Osiedlu Czwartaków.

Opracowanie jest swego rodzaju słownikiem geograficzno-historycznym gminy Swarzędz. Na 630 stronach przedstawia uporządkowane materiały z historii każdej wsi i przysiółka swarzędzkiej gminy oraz niektórych miejscowości spoza jej obszaru administracyjnego (np. Skorzęcin, Dębogóra, Siekierki itd.).

We wstępie autor skromnie zaznacza, że nie jest to monografia ziemi swarzędzkiej. Nie mniej, niektóre części opracowania można traktować tak, jak gdyby były one odrębnymi monografiami. Dotyczy to szczególnie fragmentów opisujących parafie w Swarzędzu wsi, Siekierkach, Uzarzewie i Wierzenicy, czy fragmentów przedstawiających dzieje poszczególnych szkół na terenie współczesnej gminy.

To, co jest szczególnie interesujące dla mieszkańców tzw. ziemi swarzędzkiej, to fragmenty opisujące wydarzenia dziejące się w końcu XVIII, w XIX i na pocz. XX wieku dotyczące konkretnych osób lub całych rodzin. Wzbogacają one wiedzę o korzeniach współczesnych rodów żyjących od wielu pokoleń na tym terenie i pozwalają na  odszukanie fragmentów ich historii lub przynajmniej pewnych ciekawostek.

W zamierzeniu autora książka miała wzbogacać wiedzę o swarzędzkim subregionie, budzić dumę i więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, integrować społeczność miasta i gminy oraz popularyzować Swarzędz - miasto i gminę w Wielkopolsce. Wydaje się, że wspomniane cele zostały przez autora osiągnięte.

Wydawcą książki Dzieje okolic Swarzędza jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu,  która w tym roku obchodzi 60 lecie swej działalności.

Fragmenty książki publikowane były od czerwca 2017 r. w „Prosto z Ratusza" w cyklu Swarzędzki alfabet historyczny Antoniego Kobzy.

/AK/