Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Podsumowanie stażu uczniów w SKODA AUTO

29.06.18

Uczniowie z Technikum Mechatronicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności monter-mechatronik w dn. 01.10-14.10.2017r i w dn.11.03-24.03.2018r uczestniczyli w stażu w SKODA AUTO A.S. Mlada Boleslav na terenie Republiki Czeskiej. Na każdy staż wyjechało po 8 uczniów: 4 ze szkoły zawodowej i 4 z technikum. Uczniowie realizowali program stażu, który był zgodny z podstawą programową na dwóch kierunkach kształcenia. Staże były realizowane w oparciu o projekt pt. "Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów".

Podczas każdego stażu uczniowie pracowali na stanowiskach specjalistycznych w pracowni układów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych, elektrohydraulicznych oraz programowania sterownikami i robotami przemysłowymi. Każdy staż kończył się egzaminem z programowania. Istotą wyjazdu do Czeskiego ośrodka szkoleniowego była również potrzeba kształcenia i doskonalenia umiejętności językowych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności przez częste konwersacje z kolegami z Czech w języku angielskim oraz instruktorami podczas zajęć szkoleniowych w ramach staży. Umiejętności praktyczne, które uczniowie zdobyli podczas zajęć, zostały potwierdzone przez otrzymane certyfikaty oraz dokumenty Europass-Mobilność. Wizyta w Mlada Boleslav była również znakomitą okazją do poznania kultury, historii i tradycji regionu. Uczniowie podczas pobytu odwiedzili miejsca kultury związane z historią regionu takie jak: Praga, Karlftejn, czy Mlada Boleslav. Zapoznanie z regionem jest tez wartością dodaną projektu ponieważ na długo zostaje w pamięci uczniów.

Beneficjenci przed wyjazdem uczestniczyli w 70-cio godzinnym kursie przygotowania zawodowego, w ramach którego realizowali zajęcia teoretyczne przygotowujące do zajęć praktycznych na stażu. Również pod tym kątem uczniowie byli przygotowywani językowo w ramach 60 godzinnego kursu. Najpierw realizowali 20-to godzinny kurs języka angielskiego ogólnego oraz 40-to godzinny kurs języka zawodowego(specjalistycznego). Cały proces edukacyjny był przygotowaniem teoretycznym do realizacji zajęć praktycznych na stażu. Wyniki beneficjentów w obu stażach (zajęcia teoretyczne i praktyczne) zostały przedstawione w poniższych dwóch tabelach i wykresach.

Oto wyniki testów z przygotowania zawodowego oraz wyniki przygotowania językowego angielskiego zawodowego

Wiesław Światłowski - opiekun stażu